Meny
19.05.2014

Forbedrer planleggingsløsning for raffinerier og petrokjemisk industri

Nytt modelleringsprogram sikrer kraftige og fleksible løsninger for å øke lønnsomheten for operatører av raffinerier og kjemiske anlegg.

Honeywell har gjennomført en stor oppgradering og forbedring av sitt Refinery and Petrochemical Modeling System (RPMS) som forbedrer modellering og vedlikehold, case management og optimalisering for å bidra til økt lønnsomhet. Den nye versjonen, RPMS 500, inkluderer analyseprogram basert på selskapets innovative Intuition prosesstyring som bedrer anvendelsen av planleggingsresultatene.
  RPMS gjør det også lettere for raffinerier og petrokjemiske anlegg å vurdere langtidsinvesteringer og til å forstå kritiske forskjeller når det gjelder mulig avkastning og verdi av ulike råmaterialer. I tillegg hjelper den til å avgjøre hva som er de best mulige driftsbetingelsene under planleggingen.
  – RPMS Release 500 tar vare på de enorme mulighetene i RPMS samtidig som programmet er blitt lettere og mer effektivt å arbeide med, sier produktdirektør Patrick Kelly ved Honeywell Process Solutions. – Det gjør det også lettere å bygge og vedlikeholde planleggingsmodeller for raffineriet, og å generere og gjennomgå produksjonsplaner. Dette bidrar til informasjon som kan hjelpe operatører til å ta de beste avgjørelsene for produksjonen. Det inkluderer et web-basert verktøy som gjør det lettere for hele organisasjonen å få tilgang til og analysere informasjonen.
  Det viktigste nye ved RPMS 500-versjonen omfatter støtte for plattformer som kjører 64-bits Windows 7 eller 8, så vel som verktøy for å forenkle migrasjon til den nyeste versjonen av programmet. Andre forbedringer sikrer bedre case management, en ny grafisk brukerflate, HTML-basert rapportering og forbedret kapasitet til optimalisering.
  Disse verktøyene er kritiske for å optimalisere lønnsomheten ved drift av raffinerier og petrokjemiske anlegg, og RPMS bidrar til å oppnå og beholde høyere lønnsomhet ved å gjøre klientene i stand til å vurdere flere muligheter og strømlinjeforme organisasjonen mer effektivt etter planleggingen. Effektiv planlegging er kritisk for å bidra til at dagens prosessindustri kan øke lønnsomheten. RPMS bidrar til utvikling og analyse av avanserte matematiske programmeringsmodeller, anvender lineær programmeringsoptimalisering for å besvare viktige forretningsspørsmål som angår kjøp av råmaterialer, produktspesifikasjoner, anleggsdrift, og distribusjon og logistikk.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no