Meny
12.10.2021

Forankrer flytende tidevannskraftverk

Hver dag strømmer enorme mengder sjøvann inn og ut av Minas Passage i Nova Scotia. Nå skal vannmassene skape elektrisitet gjennom etableringen av verdens første farm av flytende tidevannskraftverk, Pempa’q In-stream Tidal Energy Project.

Seasystems bidrar med forankringsteknologi når første byggetrinn installeres i høst.
   Fundy Bay på østkysten av Canada er kjent for å ha de høyeste tidevannsforskjellene i verden som kan levere forutsigbar og fornybar energi. De daglige utskiftningene av vannmasser skal nå utnyttes til produksjon av elektrisitet for det canadiske strømnettet.

Strøm til 3000 boliger
Skotske Sustainable Marine leverer i høst første utbyggingstrinn i Pempa’q In-stream Tidal Energy Project – verdens første farm av flytende tidevannskraftverk. Totalt omfatter hele Pempa’q-prosjektet 21 flytende kraftstasjoner, som de kommende årene skal installeres hos Fundy Ocean Research Center ved Minas Passage i Nova Scotia. Ferdig utbygget vil kraftstasjonene levere opptil ni megawatt elektrisitet til strømnettet i provinsen. Dette er nok til rundt 3.000 boliger, og vil redusere klimagassutslippene med 17.000 tonn CO2 årlig.
   Det første utbyggingstrinnet består av et 420 kilowatts PLAT-I flytende kraftverk, og Seasystems AS har fått oppdraget med å levere såkalte seabed tensioners.  Disse sitter fast i ankeret og ligger på havbunn og skal brukes til å koble sammen forankringskjettingene og ankrene som holder kraftstasjonen på plass i den kraftige tidevannsstrømmen. Seasystems skal i tillegg utføre en del ingeniørtjenester knyttet til ankerløsningen.

Spennende og viktig gjennombrudd for Seasystems
– I det globale skiftet til mer bærekraftige energiformer, er det uhyre spennende å få ta del i et så banebrytende prosjekt som Pempa’q – der tidevannsenergi for første i historien skal produseres med mange eller et «array» av flytende installasjoner. Siden dette er den første forankringskontrakten vi vinner innen flytende tidevannskraft, representerer den et meget spennende og viktig markedsmessig gjennombrudd for selskapet, sier Torkjell Lisland, administrerende direktør i Seasystems. 
   Selskapet har de siste fem årene justert strategien fra å være en ren leverandør av utstyr til olje- og gassindustrien til å fokusere på leveranser til fiskeoppdrett og flytende fornybar energi. Seasystems har jobbet strategisk i flere år og dette har resultert i internasjonale engineeringkontrakter, deltagelse i forskningsprosjekter, men viktigst av alt, fysiske leveranser av forankrings utstyr til blant annet Equinor’s Hywind Tampen prosjekt.

Samarbeid med Swift Anchors
Seasystems har i samarbeid med Swift Anchors, en divisjon av Sustainable Marine, utviklet en unik hybrid anker og stramme løsning, spesielt rettet mot bølge, tidevann, flytende vind, flytende sol, termisk energiomsetning i hav, havbruk på dypt vann og andre utfordrende ankerapplikasjoner.
   Denne nye løsningen, som ble brukt på Pempa'q-prosjektet, innebærer integrering av Seasystems justerbare forankringsstrammere med Swift Anchor sin ankerportefølje.
   - Vi er fornøyd med vårt samarbeid med Seasystems, som har et godt rykte for innovasjon i det maritime markedet, og som er en del av børsnoterte Scana ASA. Det integrerte strammesystemet letter installasjonsprosessen for enhver flytende plattform betydelig og gir økt fleksibilitet i forankringssystemets design, sier administrerende direktør i Swift Anchors, David Ainsworth.

«Tidevannets stigning»
Pempa’q In-stream Tidal Energy Project gir en rekke fordeler, både lokalt og globalt. Først og fremst vil tidevannskraftverket gi forutsigbar, fornybar og ren energi. Globalt betyr det lavere utslipp av drivhusgasser og mindre skadelig påvirkning av klima og miljø. Lokalt betyr det redusert avhengighet av kull som energikilde, og færre skadevirkninger på det lokale miljøet. Utbyggingen betyr også flere kompetansearbeidsplasser i provinsen, og plasseringen ved Fundy Ocean Research Center betyr at det allerede er infrastruktur på plass for å bringe elkraften i land og ut i strømnettet. Navnet på kraftutbyggingen er valgt for å hedre urfolkssamfunnene rundt Fundy Bay. Pempa'q er nemlig urfolket Mi'kmaq First Nations ord for «tidevannets stigning».

Kilder: Sustainable Marine, Torkjell Lisland, Seasystems


« Tilbake

 CMS by Makeweb.no