Meny
12.10.2017

Flexwatt lavtbyggende varme danker ut vannbåren varme

Investeringen i vannbåren varme er 3-4 ganger så dyr som lavtbyggende elvarme, som er mer effektiv. – Lavtbyggende varme er lett å regulere og gir en lun og god varme i boliger. Den følger TEK10-standarden, som også er godt egnet for rehabiliteringsprosjekter, sier informasjonsansvarlig Jan Harsem i Elvarme Norge.

Harsem viser til COWI-rapporten for Enova i 2012, som slår fast at installasjon av vannbårne systemer er 3–4 ganger så dyrt som varme med direkte bruk av elektrisitet.
   – Flere har latt seg forlede til å tro at vannbåren varme er det beste varmemediet på markedet og investert enorme summer i et varmemedium, som ikke har levd opp til forventningene. Flere har angret på at de ikke investerte i lavtbyggende elvarme, sier han.

Gir forbrukerne høyere strømforbruk
Varmecomfort, som er leverandør av den lavtbyggende varmefolien Flexwatt, deler Harsems synspunkter. – Å investere flere hundre tusen kroner i et varmesystem som har dårligere virkningsgrad, og der det er vanskeligere å regulere varmen opp og ned, øker strømforbruket dramatisk for forbrukerne, sier markedssjef Lars Ruud hos Varmecomfort AS. Han kan fortelle at Flexwatt benytter Norges reneste og mest fornybare energi – strøm. – Ved å regulere Flexwatt med natt- og dagsenkning oppnår forbrukerne ekstremt lavt energiforbruk.

Overinvestering
De nye TEK10-husene er så godt isolerte at det ikke er behov å investere i dyre varmesystemer. – Myndighetene har delvis erkjent dette ved å lempe på elvarme-restriksjonene med den siste revisjon av energikravene, sier Harsem. Han mener dette er langt fra nok tiltak. – Det er fortsatt eksempler på overinvestering i unødvendige krav om vannbåren varme i bygg. Dette kunne blitt langt rimeligere med f.eks. lavtbyggende elektriske varmesystemer.

Magasinerende og tregere varme
Investeringen i vannbåren varme er 3–4 ganger dyrere enn lavtbyggende Flexwatt-varme. – Før trodde de fleste at vannbåren varme var en investering til inntekts ervervelse, men dette stemmer ikke med virkeligheten, sier Ruud. – I tillegg er komforten dårligere, og vannbåren varme lar seg vanskelig regulere fordi varmen er «treg». I hus inntil 1000 kvadratmeter kan man i dag velge fritt varmekilde. Det samme burde også gjelde for boliger over 1000 kvadratmeter.

Skrelle bort unødvendige kostnader
Harsem viser til en elinstallatør på Østlandsområdet som er pålagt å bruke vannbåren varme i et næringsbygg med 24 leiligheter og næringslokaler på over 1000 kvadratmeter. – Dette gir ham en ekstrautgift på over 2 millioner kroner, og det er penger som kastes rett ut av vinduet. Med de nye byggeforskriftene kunne han ha brukt elektrisk oppvarming til det lille varmebehovet som det er behov for. Men myndighetskravene pålegger ham å legge vannbåren varme. Vi ønsker ikke å forby bruken av vannbåren varme, men å pålegge at det skal tas i bruk i hus over 1000 kvm, er meningsløst. Vi registrerer et politisk ønske om å redusere byggekostnadene og øke nybyggingstakten for å dekke etterspørselen på markedet. Da må unødvendige kostnader skrelles bort. Å pålegge bruk av energifleksible løsninger (vannbåren varme) medfører overinvesteringer. Når en kommune skal bygge barnehager, sykehjem, omsorgsboliger, skoler og små næringsbygg, som er på over 1000 kvadratmeter, er de pålagt å bruke vannbåren varme. Dette henger ikke på greip, spesielt når lokalpolitikere skriker opp om dårlig kommuneøkonomi. Slike midler kunne vært benyttet til eldre- og rusomsorg, undervisning og psykiatri. Hvor er logikken når de kaster penger rett ut av vinduet til varmesystemer som har dårligere reguleringsevne, virkningsgrad og som er 3–4 ganger dyrere å installere enn elvarme? spør han.

Overbevisende resultater av to testhus på Østlandet
Varmecomfort har foretatt test av to identiske TEK10-hus på Østlandet med vannbåren varme og Flexwatt. Resultatet viser at vannbåren varme er langt dyrere og mer strømkrevende sammenliknet med Flexwatt, som skårer høyt på lave kostnader, energibruk og høyere komfort.
  
– Vi har i flere år levert våre lavtbyggende varmefolier til norske installatører og forbrukere med gode tilbakemeldinger. Det erstatter andre varmekilder i hus, som frittstående varmekilder, sier Ruud. Han kan fortelle at Flexwatt i over 40 år har levert sine produkter til det internasjonale markedet.

Elvarme er fornybar energi
Strøm er den minst forurensede og den mest fornybare energikilden Norge har. – Elektrisitet er fremtidens energibærer. Når det gjelder valg av varmekilder, ønsker vi teknologinøytralitet slik at forbrukerne selv bestemmer valg av system. Da kan vi ikke ha et system der myndighetene gjør valget for dem, avslutter Harsem.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no