Meny
23.11.2015

Flere velger takst- og eiendomsfag

Interessen for å ta utdanning innenfor takserings- og eiendomsfag er høy i år, viser studenttall. Bransjeaktører tror behovet for slik kompetanse vil øke.

– 90 nye kandidater har begynt på grunnleggende taksering denne høsten. Et tilsvarende antall har gått i gang med spesialisering innenfor verditaksering og tilstandsanalyse av boliger, sier Henning K. Møllerløkken, administrerende direktør i Norges Eiendomsakademi (NEAK).
   NEAK organiserer hovedtyngden av takstmannsutdanningen her i landet. Studiene inngår i etter- og videreutdanningstilbudet for ingeniører ved Høgskolen i Østfold. Undervisningen er en kombinasjon av nettbaserte programmer og dagssamlinger.
   – I løpet av 2015 vil opp mot 260 kandidater ha gjennomført utdanning som takstmann fra akademiet. Antallet har økt betydelig de senere årene. Det har sammenheng med at etterspørselen etter slik fagkompetanse er på vei opp, sier Møllerløkken.
   Utdanningsretningene innenfor takstfag omfatter også skadetaksering, taksering av nærings- og landbrukseiendom samt en egen kursserie for kontoransatte som vil kvalifisere seg som takstassistent.

Ansetter flere
Til sammen kan utdanningen gi inntil 120 studiepoeng, som tilsvarer to års utdanning på full tid. For å ta oppdrag som takstmenn sertifiseres kandidatene i tillegg av Norges Takseringsforbund (NTF). Noen starter deretter selvstendig virksomhet, mens andre slutter seg til en av de større aktørene.
   – Det blir stadig flere store enheter i bransjen vår, og mange rekrutterer nye medarbeidere. Hos oss har vi gått fra 4 til 16 personer på bare noen få år, sier Jon Sverre Rivø, som er en av gründerne i kontorfellesskapet Takstpartner.
   Medarbeiderne er fordelt på to kontorer, beliggende på Sinsen i Oslo og Romerike i Akershus.
  
Nytt studium
Studietilbudene fra NEAK omfatter også byggeledelse, prosjektledelse og eiendomsforvaltning. De tre retningene gir 30 studiepoeng hver og kan gjennomføres på deltid.
   – Studiet i prosjektledelse er nytt fra i høst. Her får kandidatene kompetanse innenfor organisering, gjennomføring og kontroll av større byggeprosjekter. Tilbudet retter seg mot byggmestere og andre med faglig bakgrunn innen bygg, anlegg og eiendom, sier Henning K. Møllerløkken.
   Utdanningen i byggeledelse kvalifiserer til søknad om mesterbrev og gir kandidater med byggfaglig bakgrunn tilleggskompetanse innenfor økonomi, markedsføring og ledelse.
   – På alle utdanningstilbudene sett under ett har Norges Eiendomsakademi i høst rundt 450 studenter. Det er stor interesse for alle fagområdene våre. Signalene fra næringen selv er klare på at etterspørselen etter denne kompetansen trolig vil fortsette å øke, sier Møllerløkken.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no