Meny
07.02.2014

Fjerner istappene automatisk

Mildvær med istappdannelse gjør det farlig å bevege seg i bygatene og skaper utfordringer for ansvarlige gårdeiere. Alliero leverer, monterer og vedlikeholder et automatisk system for istappfjerning i Oslo-området. – Dette er løsningen for gårdeiere som tar sikkerhetsansvaret på alvor, sier prosjektansvarlig Lars Erik Strand.

Med vinter og kuldegrader følger dannelse av istapper fra frosne takrenner og risikoen for nedfall som kan skade fotgjengere og kjøretøy. Gårdeier har ansvaret for å holde takrenner frie for istapper og kan bli erstatningspliktig hvis uhellet er ute.
  Risikoen er særlig stor for høye bygg langs fortau og veier med mye ferdsel. Kontinuerlig inspeksjon og trygg fjerning krever gjerne lift og stenging av fortau og parkeringsplasser og er ofte både tidkrevende, kostbart og risikofylt.
  Dette er utgangspunktet for Ice-Rem, det automatiske systemet som både overvåker, varsler og fjerner istapper – og som kan fjernvarsle og -styres via mobiltelefon. En automatisk enhet festet på takrennen freser bort isen før det dannes istapper, så bare ufarlig «fjon» faller ned.
  Alliero har forhandleravtale for Stor-Oslo og mener eiere av næringsbygg, borettslag og sameier vil ha store fordeler av det norskutviklede systemet.
  – Dette er en effektiv og ansvarlig måte å forebygge farlig isnedfall på. Jeg tror de fleste gårdeiere er sitt ansvar bevisst og ønsker å sikre publikum mot ulykker – og nå finnes det en fullgod løsning, sier prosjektansvarlig Lars Erik Strand i Alliero.
  Det norske selskapet IRS står bak oppfinnelsen og utviklingen av systemet, som er grundig testet og utprøvd over flere år og patentregistret i hele verden.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no