Meny
23.01.2024

Fjern istapper effektivt med Icecon Varmebrett

Store snømengder og temperatursvingninger bidrar til fremvekst av istapper. Når meterlange istapper henger ned fra takrenner på bygårder eller skoler, utgjør de en alvorlig trussel for forbipasserende. Flere har blitt skadet når de har ramlet ned fra takrenner. Enkle tiltak som varmekabel på nedre del av taket og takrenna, kan forhindre slike hendelser.

– Vårt patenterte varmebrett Icecon Varmebrett ™ forebygger istapper og snøopphopning og kan forhindre alvorlige ulykker på mennesker og unngå kostbare materielle skader. Brettene, som er kledd med varmekabler i ytterkanten av takrennen, fjerner isdannelse. Overgangen mellom kaldt og mildt vær øker rasfaren, sier markedssjef Lars Ruud i Varmecomfort. Han mener det er viktig at gårdeiere nå tar forhåndsregler for å unngå at istapper ramler ned på folk. – Det er gårdeiers ansvar å påse at det ikke skjer, påpeker han.


Gårdeiers ansvar

Dersom det skjer en ulykke, har gårdeiere erstatningsansvar. De plikter til å rydde tak for istapper. Dersom vilkårene i politivedtektens § 4-1 første ledd ikke overholdes, kan gårdeier ilegges gebyr. – Det er gårdeiers eller huseiers plikt å overholde lover og regler med hensyn til is og snø fra tak. Er det fare for ras, skal det umiddelbart settes opp avvisere som forteller at ferdsel er forbundet med fare. Det er viktig at hele taket, og ikke bare deler av det, ryddes for snø og is. Utføres ikke dette arbeidet ordentlig, kan det medføre gebyr, sier Ruud.

 

Enkle metoder

Det finnes enkle måter å forhindre istappdannelse. –Med varmekabel i Icecon varmebrett og termostat i takrenna fjerner du vekstgrunnlaget for istapper, sier Lars Ruud. Han kan fortelle at Icecon Varmebrett ™ er et spesialtilpasset produkt for bygg og fasader der istapper kan oppstå. – Brettene er et effektivt tilskudd til tak og grad/skotterenne som forebygger istappdannelse og snøopphopning. Den norske vinteren, slik den er nå er både kald og utfordrende. – Med istappfjerneren er vi med på å sikre mennesker mot farlige istapper. Med vårt varmebrett kan vi bidra til å forhindre ulykker og sikre trygg ferdsel i bymiljø og tettsteder.


Spesialutformet aluminiumprofil

– Varmekabelen er lagt i en spesialutformet aluminiumprofil montert på yttersiden av takrennen. Varmekabelen plasseres i et eget spor slik at den er beskyttet mot ytre skader, UV-stråling og kraftige vindkast. Fordelen Icecon Varmebrett ™ er at varmen ledes inn i selve takrennen og bidrar til raskere snøsmelting, samt at istappene ikke får dannet seg, sier Ruud. Han kan fortelle at brettet monteres på utsiden av takrennen med varmekabelen FLXCUT. – Det er en klippbar ohmsk kabel med innebygd kald ende. Varmebrettet beskytter kabelen mot vær og vind og forlenger levetiden, sier Ruud til slutt.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no