Meny
17.12.2015

Fjærende brennstoffspiraler i satellitt for studier av solen

Lesjøfors medvirker i et høyprestisjeprosjekt for romorganisasjonen ESA, der spiralformede brennstoffrør skal leveres. Funksjonen er ekstremt teknisk krevende og har stor betydning for posisjonering av satellitten.

Den europeiske romorganisasjonen ESA er Europas link til verdensrommet, og organisasjonen har 22 medlemsland. Organisasjonens mål er å skape og utvikle muligheter for Europa i verdensrommet og sørge for at investeringene i romforskning favoriserer europeerne. Organisasjonen driver forskjellige prosjekter for å få større kunnskap om jordkloden og dens umiddelbare omgivelser i verdensrommet samt solsystemet og universet. I løpet av 2018 skal ESA i samarbeid med NASA sende opp en satellitt som i to år skal sirkulere rundt solen, samle data og studere solens egenskaper. Prosjektet kalles Solar Orbiter og er en del av romprogrammet ESA Cosmic Vision. Hovedansvarlig entreprenør er Airbus UK.

Forespørsel fra Svenska Rymdbolaget
Lesjøfors i Sverige ble for ett par år siden forespurt av Svenska Rymdbolaget (nå OHB Sweden AB) om å delta i prosjektet Solar Orbiter. Forespørselen gjaldt utvikling av produksjonsmetode og produksjon av drivstoffspiraler i tynnvegget titan med høy presisjon, kompleks form og svært små toleranser. 
   – For oss var det et uvanlig og veldig krevende utviklingsoppdrag, samtidig som det var en spennende teknisk utfordring. Etter å ha laget en enklere prototyp som kunden likte, fikk vi oppdraget med å lage de nye drivstoffspiralene, forteller Göran Andersen, prosjektleder hos Lesjøfors i Sverige.

Kritisk funksjon i styreraketter 
Oppdraget besto i å lage et stort antall varierende spiraler som skulle fungere som brennstoffrør for satellittens styreraketter. Disse rakettene har en kritisk funksjon gjennom å posisjonere satellitten i ønsket posisjon.
   – Rørene har veldig tynne vegger, og produksjonen krever derfor en stor dose kunnskap som gjør det mulig å kombinere små toleranser med absolutt nulltoleranse for avvik. Noe som passer oss på Lesjøfors, forklarer Göran Andersen.

Svært fornøyd med samarbeidet
OHB Sweden er veldig fornøyde med samarbeidet med Lesjøfors, som har vært preget av stor forståelse og kompleksitet.
   – Lesjöfors Stockholms Fjäder har tidligere levert spiralfjærer til OHB Sweden for bruk både på bakken og i verdensrommet. Da vi søkte etter en leverandør av spiralrørene til Solar Orbiters rakettmotorsystem, falt valget på Lesjöfors Stockholms Fjäder. Dette fordi vi kjente til og hadde full tillit til deres kompetanse innenfor metodeutvikling og produksjon av spiralfjærer i små serier, forteller Hans Hellman, prosjektansvarlig hos OHB Sweden.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no