Meny
20.07.2022

Fiskefella som gir full kontroll er tatt i bruk

Etter noen hektiske dugnadsdager, er den teknologisk fiskefella som skal stanse pukkellaks-invasjonen i norske lakseelver satt ut i Storelva i Berlevåg.

Ytterst på kysten av Øst-Finnmark, ved kanten av det ugjestmilde Barentshavet, er det stor spenning rundt den nye fiskefella. Forventningen er at teknologi skal forhindre den gyteglade pukkellaksen fra å fortrenge atlanterhavslaksen fra norske lakseelver.

Arbeidet med utplasseringen av installasjonen har pågått i flere dager. Representanter for alle samarbeidspartnerne i prosjektet, samt mange frivillige fra fiskeværet Berlevåg, har bidratt.

Aktørene er Berlevåg jeger- og fiskerforening (BJFF), teknologiselskapet Huawei, Bodø-selskapet Troll Systems, og oslobaserte Simula Consulting. Troll Systems har utviklet, produsert og ledet testingen av installasjonen, mens en forskningsgruppe i Simula Consulting har utviklet kunstig intelligens for identifisering av pukkellaks.

Lokal dugnadsånd

– Det er spennende å få lov til å være med på et utviklingsprosjekt i spennet mellom teknologiaktører og lokale fiskeentusiaster i Berlevåg, sier Rune Røstad, hovedeier og daglig leder i Troll Systems.

Vegard Kjenner, teknologidirektør i Huawei Norge, er veldig fornøyd med at fiskefella nå er på plass i Storelva.

– Vi har sett en god del laks gå opp i elva mens vi har jobbet med å sette ut installasjonen. Pukkellaksen vil neppe melde seg før om en til to uker, men nå er vi klare til å ta den imot.

– Installeringen av fiskefella er en krevende jobb, jeg er veldig imponert over hvordan samarbeidspartnerne våre, den lokale jeger- og fiskerforeningen og andre i lokalsamfunnet stiller opp for prosjektet. Her er man virkelig opptatt av å være gode elveforvaltere, fortsetter Kjenner.

Stor interesse

Geir Kristiansen, leder i Berlevåg jeger- og fiskerforening, er strålende fornøyd med det faktum at installasjonen er på plass i Storelva.

– Dette er et unikt prosjekt, både i norsk og internasjonal sammenheng. Med dette vet vi at vi har full kontroll over elva, og vi kan sikre en god forvaltning. Jeg tror dette er en løsning som vil interessere veldig mange, og både lokale og sentrale myndigheter planlegger å besøke installasjonen, sier Kristiansen.

Fakta

Pukkellaksen hører naturlig hjemme i nordlige deler av Stillehavet. På 1960-tallet begynte den å dukke opp i nordnorske elver, etter å ha reist fra Kolahalvøya i Russland. Pukkellaksen har en toårig livssyklus, og dør etter gyting. I Norge er den listet som en fremmed art i kategorien «høy risiko» på grunn av frykt for spredning av fiskesykdommer.

Det er stor usikkerhet om hvilken effekt den døde og råtnende pukkellaksen har på økosystemet i elvene. Et stort antall jeger- og fiskeforeninger har de siste årene brukt tusenvis av dugnadstimer på å fjerne pukkellaks manuelt før den atlantisk laksen skal gyte.

Såkalte pukkellaks-invasjoner inntreffer erfaringsmessig annethvert år. I 2021 var innsiget stort, men likevel lite sammenliknet med det man forventer neste år.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no