Meny
09.03.2020

FUCHS' nye smøremiddelanlegg – storsatsing på det nordiske markedet

Byggingen av Fuchs' nye, moderne smøremiddelanlegg i Fors, sør for Stockholm, pågår for fullt.

Mens mange i bransjen legger ned produksjonen i Norden, velger Fuchs i stedet å satse stort og bygge nytt.
   Dette er et anlegg som er bygd spesifikt for formålet og som rommer vareflyt for både produksjon, lagerhold, logistikk, FoU, kundeanalyse og kvalitetskontroll. Det er en stor satsing, som inneholder mye mer enn "bare" et moderne smøremiddelanlegg.
   – Vi tror på nordisk industri og ønsker lokal vekst sammen med kundene våre, sier anleggsansvarlig Ulrika Altsten.

Smartere automatisering
Anlegget i Fors er designet for å kunne imøtekomme kundenes behov, med automatisering og digitalisering som ligger på et helt annet nivå enn tidligere. Produksjonsutstyr av nyeste teknologi med høy presisjon vil bli styrt av et prosesskontrollsystem som sikrer at produksjon og lagring skjer effektivt og på samme måte hver gang. Dette er en satsing som garanterer kvaliteten, der høyeste grad av repeterbarhet sikrer stabile resultater.
   – Ved å investere i et state of the art-anlegg på denne måten, styrker vi posisjonen vår ytterligere og viser at vi setter et tydelig fokus på kundene og det nordiske markedet, sier Altsten. Forholdene i Norden er annerledes enn i andre deler av Europa og verden. Vi vil på beste måte ta vare på kunnskapene om lokale forhold. Derfor ser jeg det som en klar styrke at vi fortsetter å være der sluttkundene befinner seg, også når det er tale om utvikling og produksjon.

Bygger for bærekraft og klargjør for fremtiden

Produksjon og gjennomtenkte linjer på et og samme sted gir ikke bare store logistiske fordeler, minimerer risikoen for feil og muliggjør bedre service til kundene. Det rommer også et bærekraftaspekt.
   – Vi har valgt aktivt å tenke bærekraft helt fra starten, fremhever Altsten. Mulighetene til å bygge inn og klargjøre for så bærekraftige løsninger som mulig, er svært mye større når man starter fra scratch og bygger fra grunnen.
Utgangspunktet for byggingen av det nye, moderne anlegget er å tenke mest mulig bærekraftig helt fra starten. I tillegg til at transporten reduseres naturlig når produksjon og lagerholdning skjer mer samlet, vil hele anlegget bli drevet av fossilfri energi, der strømdrevne kjeler for oppvarming og kjøling av prosessen går på garantert grønn elektrisitet, ifølge en egen avtale med Vattenfall. Oppvarming og kjøling av selve bygget gjøres med bergvarme/bergkjøling, og det gjøres også klart for solcellepaneler. Dette er et anlegg som skal kunne oppfylle både Fuchs' egne og kundenes krav i fremtiden.

Data med nye muligheter

Muligheten til å styre prosessen fra begynnelse til slutt gir oss data som deretter gir bedre transparens i form av oppfølging og oversikt over effektivitet, kvalitet og sikkerhet. Dette gir Fuchs forutsetninger til å jobbe proaktivt for å forbedre virksomheten ytterligere, og det utgjør også et godt grunnlag for konstruktive diskusjoner og nytte for kundene.
   I Fors velger Fuchs derfor også å bygge for å kunne vise frem både vareflyt og innhold for besøkende, på en måte som kan gjøre det lettere for kundene å forstå og få oversikt over hvordan alt fungerer og hva det innebærer.  

Og snart er det ferdig
Bygget står klart nå etter årsskiftet, og planen er å være i drift i august 2020. Viktige tester og verifisering av prosess og anlegg skjer i løpet av våren, mens lagerhåndteringen bygges opp til høsten. Før dette bygges opp et lager for å kunne garantere leveranser og unngå forstyrrelser ved oppstart.
   – Ja, nå er vi der faktisk snart! Det føles utrolig spennende og bra, avslutter Ulrika Altsten.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no