Meny
28.12.2017

Ett skritt nærmere industribygging i Naustdal

Nordic Mining, som utvikler industriprosjektet med utvinning av høyverdige mineraler fra Engebøfjellet, har sluttført en større prosjektstudie der de kommersielle og industrielle mulighetene er kartlagt. Studien er positiv og konkluderer at prosjektet kan utvikles til industriell produksjon med god lønnsomhet, økt utnyttelsesgrad for mineralressursen og redusert miljømessig fotavtrykk.

I Engebøfjellet i Naustdal kommune finner vi en av verdens største forekomster av titanmineralet rutil som brukes i pigment- og metallproduksjon samt store mengder av granat som primært brukes til slipe- og skjæreformål i industrien. Begge industrimineralene er sterkt etterspurt i Europa og ellers i verden.
   I mulighetsstudien er det sett på hvordan de to mineralene best kan utvinnes i en samlet industriproduksjon. I studien er det konkludert at ressursene i Engebøfjellet egner seg godt for industriell produksjon fordi det er kort avstand til markedene i Europa. Med to mineraler i én og samme gruve har anlegget en unik fleksibilitet og mulighet for tilpasning av produksjonen. Det rike innholdet av granat i forekomsten muliggjør en høyere granatproduksjon enn tidligere tenkt.

Viktig milepæl
Omkring 20 prosent av råmalmen som hentes ut av forekomsten, vil bli utnyttet med den anbefalte produksjonsprofilen, med stor reduksjon i deponering av resterende mineraler. Basert på det eksisterende ressursgrunnlaget og foreslått produksjon er det beregnet en levetid på 29 år for gruven, der det vil være uthenting av malm via dagbrudd de første 16 årene. Det er stor mulighet for forlengelse av gruvens drift dersom det identifiseres ytterligere utvinnbare ressurser i forekomsten.
   – Vi er veldig tilfreds med å ha nådd denne viktige milepælen for Engebøprosjektet. Det har vært en omfattende prosess, der flere av verdens ledende fagmiljøer har bidratt til studien, sier Ivar S. Fossum, konsernsjef i Nordic Mining.
   – Fjellets unike karakteristika med høyt innhold av de to mineralene rutil og granat utgjør et robust grunnlag for kommersiell virksomhet, fortsetter Fossum.
   – Rutil- og granatprodukter fra Engebø vil være meget konkurransedyktige, og lokaliseringen gir lave transportkostnader til markedene i Europa, Nord-Amerika og andre områder. Granatmarkedet er i vekst, og Nordic Mining vil være den første produsenten av dette mineralet i Europa, forteller konsernsjefen. Analysen indikerer at vår konkurranseevne for rutil vil være blant de beste i verden.

God lønnsomhet
I studien er det beregnet at prosjektet vil ha god lønnsomhet med en nåverdi på hele 2,7 milliarder kroner når det er tatt hensyn til alt av byggekostnader, produktpriser og driftskostnader. Det er beregnet en initiell kostnad på 1,7 milliarder kroner for å bygge gruve- og produksjonsanlegg.
   – Investeringskostnaden er lavere enn tidligere estimat. Studien viser at det er mulig å drive gruven meget effektivt. Ved bruk av kostnadseffektive gruve- og prosesseringsmetoder får vi lave operasjonelle kostnader, forteller Fossum.
   De regulatoriske rammene som er satt og godkjent i reguleringsplanen og utslippstillatelsen, fører til at Engebøprosjektet utformes med høye krav til helse, miljø og sikkerhet.
   – Vi legger vekt på å utvikle en bærekraftig produksjon med så lavt miljømessig fotavtrykk som mulig. Mulighetsstudien legger grunnlag for en videreføring av prosjektet frem mot produksjon, avslutter Ivar Fossum i Nordic Mining.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no