Meny
27.04.2022

Etablerer forskningsalliansen NORIN

Forskningsinstituttene NILU, NIVA og IFE er enige om å danne forskningsalliansen NORIN.

Instituttenes administrerende direktører møttes 26. april i NILUs lokaler på Kjeller for å signere samarbeidsavtalen. Fra venstre: Nils Morten Huseby (IFE), Tor-Petter Johnsen (NIVA) og John Rune Nielsen (NILU). (Foto: Pixel & Co)

Alliansen blir en ny, norsk tungvekter innen energi, miljø, klima og samfunnssikkerhet.
   Forskningsinstituttene NILU – Norsk institutt for luftforskning, Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Institutt for Energiteknikk (IFE) inngår en samarbeidsavtale om anvendt forskning og rådgivning innen energi, miljø, klima og samfunnssikkerhet.
  De tre instituttene omtaler samarbeidet som en forskningsallianse, men legger ikke skjul på at de har en langsiktig ambisjon om å danne et felles forskningskonsern.  
   – Vi tror at NORIN på sikt vil bli Nordens ledende forskningsinstitutt innen energi, miljø, klima og samfunnssikkerhet. Sammen er vi ca. tusen ansatte med fokus på kunnskap for omstilling til et bærekraftig samfunn og industriell fornyelse, sier John Rune Nielsen, administrerende direktør i NILU.
   De tre forskningsinstituttene er på hver sin kant godt etablert i sine fagfelt, men ser store muligheter i en tettere allianse.
   – De store samfunnsutfordringene krever tverrfaglige og nye løsninger. NORIN-samarbeidet gjør at vi kan levere enda bedre på samfunnsoppdraget. Sammen med våre oppdragsgivere og kunder vil vi i enda større grad kunne bidra til innovative og samfunnsnyttige løsninger, sier Nils Morten Huseby, administrerende direktør i IFE.
   Sammen skal NORIN-instituttene fremstå som komplementære, faglig fremragende og som et tyngdepunkt både nasjonalt og internasjonalt. Partene skal utvikle en felles strategi og felles mål som skal ligge til grunn for samarbeidet. Instituttene vil bruke samarbeidet til å fronte felles forsknings- og innovasjonspolitiske interesser overfor myndigheter og virkemiddelapparatet. Samarbeid om felles profilering på sentrale arenaer og konferanser vil også være aktuelt.
   – Vi er store forskningsmiljøer med betydelig nasjonal og internasjonal tilstedeværelse, og vi har de beste forutsetningene for å være foretrukken FoU-partner for offentlige aktører, industri og næringsliv fremover. NORIN-instituttene utfyller hverandre godt faglig og vi er fornøyde med å se at samarbeidspotensialet er enda større enn vi antok da utredningen startet for tre år siden, sier Tor-Petter Johnsen, administrerende direktør i NIVA.

Kilde: NTB Kommunikasjon

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no