Meny
06.12.2020

Et gryende IT eventyr i innovasjonsparken gamle Fredrikstad

– Kombinasjonen av gode løsninger og tjenester gjør at bedrifter og virksomheter velger oss. Et godt supportapparat i bunn med god faglig forankring, gjør oss i stand til å påta oss ansvaret for kundenes operative oppgaverSoftlogs har vokst fra 0 til nesten 4 milliarder målt i årlige analyserte kroner i løpet av denne korten perioden og er fortsatt bare i startfasen. Det forteller grunnleggerne Jon-Arild Ludvigsen, Øistein Solberg og Christopher Ludvigsen i Softlogs. Siden selskapet ble etablert i 2014 har det kapret store transportkjøpere som Elektroskandia, Bergans, Optimera, Felleskjøpet, Jotun, Tools og mange flere. Målgruppen er i hovedsak transportkjøpere men fleksibilitet i løsningen gjør at også 3-part logistikk selskaper har stor glede av løsningen.
   – Våre løsninger er basert på cutting edge teknologi og med vår markedsorienterte utvikling, kan vi holde stor fart på nyuvikling/videreutvikling, forteller Christopher som er ansvarlig for programvare utviklingen.

Rutinerte rever som har vært ute en vinternatt før
2 av grunnleggerne av softlogs Jon-Arild Ludvigsen og Øistein Solberg har bygget IT selskaper før. Allerede tidlig på 1990 tallet startet de selskapet KSD Software som hadde over 100 ansatte og ledende i Europa på tollsystemer. KSD hadde også utviklingsavdeling i Fredrikstad, og selskapet ble solgt til Canada i 2013.

Insourcing av utviklingsressurser

Som liten oppstartbedrift er det vanskelig å attrahere dyktige utviklere. Derfor har om å bygge opp kompetansen i Fredrikstad, og vi begynner å få så mange kunder og spennede utfordringer at tiden er moden for å søke flinke utviklere lokalt. Vi har en sterk vekst og for å videreutvikle og fornye våre skybaserte løsninger innen visualisering, kostnadskontroll og effektivisering, søker Softlogs etter flere nye utviklere. Vi er ute etter medarbeidere som blir en del av en gründerbedrift i sterk vekst, forteller far og sønn Ludvigsen og Solberg.

Forvaltning og utvikling
Christopher Ludvigsen kan fortelle at en viktig del av jobben består av forvaltning og utvikling av Softlogs komplekse og transaksjonsintensive skybaserte løsninger.    – Hos oss får medarbeiderne være med på å lage prototyper, konsept- og designskisser sammen med dyktige kollegaer. Vi er ute etter utviklere som har stor påvirkningskraft på den tekniske løsningen og utformingen av våre systemer. De må også ha gode samarbeidsegenskaper og et stort engasjement for teknologi og da spesielt web utvikling. Sist men ikke minst må de ha et godt blikk for visuelle detaljer, god leveranseevne og helhetsforståelse.

Kombinasjon av gode løsninger og tjenester
– Kombinasjonen av gode løsninger og tjenester gjør at bedrifter og virksomheter velger oss. Software alene gjør ikke selskaper lønnsomme. Et godt supportapparat i bunn med god faglig forankring, gjør oss i stand til å påta oss ansvaret for kundenes operative oppgaver, sier Ludvigsen og Solberg. De mener denne kombinasjonen gjør selskapet unikt i markedet. – Vi er en organisasjon som i første rekke selger tjenestebaserte løsninger. Vår tjenesteyterkompetanse gjør det mulig å utvikle kvalitativt gode løsninger for våre kunder. Vi har en markedsorientert profil og jobber tett sammen med kundene for å løse deres interne prosesser i transportkjeden. Vårt fortrinn er det tette samarbeidet med våre kunder for all videreutvikling av våre løsninger. Vi forstår deres behov og er i stand til raskt å levere det de etterspør. Fra å ha drevet med kun fakturakontroll, har vi nå beveget oss opp i selskapenes forretningsprosesser med kontering, kostnadsallokering og lønnsomhetskalkyler. Det gir oss en unik posisjon til å hjelpe kundene våre med å oppnå ytterligere vekst

Store i Sverige og Norge
Softlogs er store i det svenske og norske markedet. Selskapet omsetter for over 10 millioner kroner, som utelukkende baserer seg på lisensinntekter. – Programvaren er utviklet i Fredrikstad og ambisjonen er å vokse ytterligere sammen med våre kunder. Vi har ingen ambisjon om å etablere oss i Europa på nåværende tidspunkt, selv om potensialet er til stede for en slik ekspansjon, sier Solberg. – Softlogs blir gjerne med kunden om han etablerer seg i andre europeiske land eller verden for øvrig.

Raskere vekst med softlogs
På 1990-tallet etablerte Ludvigsen og Solberg selskapet KSD Software som utviklet avanserte tollbehandlingssystemer for transport- og logistikkunder. Selskapet ble etter hvert en toneangivende leverandør av slike løsninger i Europa. – Vår største kunde var Ikea hvor løsningen ble levert til avdelinger i 17 land. KSD Software omsatte for 150 millioner kroner og sysselsatte 120 medarbeidere. Sammenlikner vi utviklingen i KSD Software med den vi nå opplever i Softlogs, går utviklingen i Softlogs raskere.

Lisens- og skybaserte
Ludvigsen kan fortelle at Softlogs bygger virksomheten sten på sten med en langsiktig plan i bunn. – Våre kunder abonnerer på vår selvutviklede lisens- og skybasert programvare og vår nyeste teknologiplattform er med på å forenkle kompliserte kundeprosesser. Gjennom våre abonnementsbaserte tjenester forenkler vi kundenes forretningsprosesser.

Kontroll på logistikk kostnadene
– Vår oppgave er å få kontroll på kundenes logistikk kostnader. Vi har gravd oss ned i problemområder som et fåtall konkurrenter har hatt tid eller ressurser til å gjøre. Våre utviklere har satt standarden og utviklet Skandinavias beste fraktallokeringssystem, sier Solberg. – Vi er nå i ferd med å underskrive en kontrakt med et av Europas største selskaper, som består av 19 forskjellige juridiske enheter fordelt på flere land.

På jakt etter dyktige programmere
Som følge av Softlogs sterke vekst og ekspansjon er selskapet på jakt etter dyktige utviklere. – Utviklingskompetansen og forretningsforståelsen har i alle år vært vår styrke, sier Ludvigsen. Han kan fortelle at Softlogs har en flat organisasjonsstruktur hvor alle medarbeidere spiller en like viktig rolle i det daglige utviklingsarbeidet. – Vi har høy faglig kompetanse og er raske med å utvikle riktige løsninger til våre kunder. I dag er vi 10 medarbeidere og i løpet av de neste 2 år skal vi øke bemanningen til over 15.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no