Meny
21.09.2021

Et fremtidsrettet teknologiprosjekt

– Et svært interessant og framtidsrettet samarbeid, sier Eidesvik-direktør Jan Fredrik Meling om Eidesvik og Aker BP sitt nye teknologiprosjekt.

Viking Lady er et av Eidesvik-skipene som for tiden er i operasjon for Aker BP.

Målet er å redusere utslippene fra flere eksisterende forsyningsskip med minst 70 prosent.
   Aker BP har sammen med sine strategiske partnere Eidesvik, Solstad Offshore og Simon Møkster Shipping besluttet å installere batterier på tre av forsyningsfartøyene som går på langsiktige kontrakter med selskapet. Et av disse er Eidesvik sin PSV «Viking Lady». I tillegg investerer Eidesvik på egen hånd i en tilsvarende batterioppgradering av «Viking Prince» – som også er i tjeneste for Aker BP. Dette betyr at i 2022 vil 11 av de 12 fartøyene Eidesvik har i drift være hybridskip.

Store muligheter for utslippsreduksjoner fra eksisterende skip
Eidesvik og Aker BP styrker nå sitt grønne samarbeid ytterligere. Sammen etablerer de to selskapene prosjektet «Retrofit» som skal vurdere ulike løsninger for konvertering av flere forsyningsskip til lavutslippsskip gjennom bruk av ny klima- og miljøteknologi. Prosjektet vil dermed synliggjøre mulighetene for å oppnå store utslippsreduksjoner også på eksisterende skip.
   – Bygging av helt nye nullutslippsskip blir ofte framhevet som eneste løsning for å gjøre skipsfarten grønnere og mer bærekraftig. Eidesvik er like opptatt av de mange mulighetene for utslippsreduksjoner som finnes på eksisterende skip. I et miljø- og bærekraftperspektiv, med tanke på all energien som trengs for å resirkulere gamle skip og bygge nye, men også med tanke på kostnadene til slike nybygg, kan vi som rederi oppnå store, og gjerne større utslippsreduksjoner ved å forlenge levetiden på eksisterende skip med ny grønn teknologi, sier Meling.
   Retrofit-prosjektet legger opp til utslippsreduksjoner på 70 prosent eller mer, og målet er å gjøre de utvalgte skipene like klima- og miljøvennlige som det Eidesviks «Viking Energy» blir med en ammoniakkdreven brenselcelle i 2024.
   Forsyningsskipene «NS Orla» og «NS Frayja», som eies av Aker BP og driftes av Eidesvik, vurderes som aktuelle kandidater for framtidige oppgraderinger. Det samme gjelder ett eller flere skip eid av Eidesvik.
   – Vi jobber nå med å kartlegge hvilke teknologier som er tilgjengelige og hvilke som vil gi best kost-nytte-effekt. Dette er en omfattende jobb, og bare siden vi startet prosjektet har det dukket opp nye alternativer som kan være relevante å se nærmere på. I løpet av det kommende året vil vi ha klart et beslutningsgrunnlag for valg av lavutslippsteknologier og videre utvikling av prosjektet, sier Meling.

En imponerende innovasjonsreise
Mens mange rederier er i starten av sin reise inn i det grønne skiftet, kan Eidesvik vise til en imponerende innovasjonshistorikk der rederiet siden 2003 blant annet har vært først i verden med LNG-drift, brenselcelle og hybrid framdrift innenfor offshoresegmentet.
   – At Aker BP ønsker å utrede «Retrofit»-prosjektet sammen med oss, er en ufattelig stor tillitserklæring. Jeg tolker samarbeidet som en klar indikasjon på at Aker BP ser på Eidesvik som et kompetent og spennende nyskapingsmiljø innenfor bruk av lavutslippsteknologi i dette fartøysegmentet, sier Meling.


« Tilbake

 CMS by Makeweb.no