Meny
10.09.2019

En av Norges grønneste driftsbygninger

REMA 1000’ nye distribunal med solcelletak er en av Norges grønneste driftsbygninger.

– Dette det største enkeltkjøpet av solceller i Norge prosjektleder Torgeir Næve hos Eiendomskonsulent AS. Han har hatt ansvaret for prøvedrift og oppfølging av det tekniske anlegget på den nye distribunalen til REMA 1000 på Østlandet som bygges og eies av Login Eiendom. Her er han sammen med sommervikar Siri Øvrewall (tv), prosjektleder Ulrik Rør og sommervikar Torbjørn Brekke (th).

På den nye distribunalen på Vinterbro for fryse-, kjøle- og tørrvarer har REMA 1000 satset bevisst på miljøriktige løsninger. – Det er valgt løsninger som sparer både energi og kostnader, der solenergi fra Solcellespesialisten blir en sentral energikilde, sier prosjektleder Torgeir Næve hos Eiendomskonsulent AS.
   – Meg bekjent er dette det største enkeltkjøpet av solceller i Norge, sier Næve. Han har hatt ansvaret for prøvedrift og oppfølging av det tekniske anlegget på den nye distribunalen til REMA 1000 på Østlandet frem til 20. februar 2020, som bygges og eies av Login Eiendom.

Montering av braketter
Da vi besøkte REMA 1000 på Vinterbro var Solcellespesialisten i ferd med å sluttføre montering av braketter. På det totalt 50.000 kvm store taket tilrettelegges det for solceller på 21.000 kvm. Det effektive solcellearealet er på 13 200 kvm. – Da har vi ikke tatt høyde for områdene mellom og rundt solcellepanelene, sier prosjektleder Ulrik Rør hos Solcellespesialisten.

Bærekraftig og innovativ bruk av solceller
Solcellekonseptet til REMA 1000 er utviklet av Multiconsult. Selskapet mener dagligvarekjedens energisatsning setter dem i førersetet for bærekraftig, innovativ og kostnadseffektiv bruk av solceller. Den store fordelen oppnås i teknologivalg. REMA 1000 har nå tatt solcelleanlegg flere steg i retningen av en enklere og mer kostnadseffektiv teknologi. Når bygget er i full drift vil den fornybare energien dekke ca. 25 prosent av byggets årlige energiforbruk. – Det er inspirerende å jobbe med kunder som er pådrivere for innovasjon og nytenkning. I dette prosjektet har vi blitt utfordret på kreativitet, og å komme med tekniske løsninger som kutter kostnader og miljøpåvirkning, sier Bjørn Thorud i Multiconsult. – Ved å bruke teknologi for bakkemonterte solparker på tak, får vi de samme storskalafordelene som for en solpark. Meg bekjent er det ikke bygget tilsvarende anlegg andre steder i Europa.  

Strøm til eget forbruk
– Solcelleanlegget skal levere strøm til eget forbruk og formålet er ikke å eksportere strøm ut til nettet. Solcelleanlegget skal ta forbrukstoppene. Jo høyere temperatur på dagtid, desto større vil strømforbruket på fryselageret være. Produksjonen fra solcelleanlegget følger samme mønster og passer som hånd i hanske med forbruket, sier Næve.

Vil dekke energibehovet til 120 eneboliger
Løsningen REMA 1000 tar i bruk har tidligere kun vært benyttet på bakkemonterte anlegg. Det er første gang denne type teknologi benyttes på et tak i Norge. Totalt vil solcelleanlegget, som er på 13 000 kvm, eller nesten to fotballbaner, gi miljøvennlig energi tilsvarende energibehovet til 120 eneboliger. Anlegget skal produsere 1.800.000 kWh eller 1 800 MWh året og maksimal effekt er på 2,5 MWp. Hovedbolken av energiproduksjonen vil skje mellom mai og oktober, men solcellene er også tilrettelagt for energiproduksjon høst og vinter. – Forskjellen på solcelleanlegget på Vinterbro sammenliknet med andre anlegg vi har levert, er at vi har plassert solcellepanelene i fire forskjellige retninger fra nord-sør og øst-vest. Det gir en flatere energikurve, som leverer solenergi store deler av dagen uten en kjempetopp midt på dagen. Solcelleanlegget på Vinterbro blir Norges første 1500 Volt likestrømanlegg. Dette er det største enkeltinnkjøpet og det største solcelleanlegget på et takareal i Norge, sier prosjektleder Ulrik Rør hos Solcellespesialisten.

Energikonseptet er førende for Rema 1000
Målet til REMA 1000 er å drive både effektivt og miljøvennlig. – Lageret på Vinterbro, som får Norges første 1500-volts solcelleanlegg, er en viktig forutsetning for å nå denne målsetningen. REMA 1000 har sammen med Login Eiendom vært innovative og fremoverlente med bruk av energireduserende teknologier. Også på andre REMA 1000 anlegg, har energikonseptet vært en viktig del av byggeprosessen, sier Thorud.

Gode erfaringer med Solcellespesialisten

Solcellespesialisten har nå festet braketter på tak i 3-4 uker. På spørsmål om hvordan samarbeidet med leverandøren har vært, svarer Nære: - Vi har gode erfaringer med Solsellespesialisten fra tidligere prosjekter. Det som kjennetegner dem er at de er tilstedeværende og flinke på å løse uforutsette hendelser. På Vinterbro har de overholdt monteringstiden til punkt og prikke. De har dyktige medarbeidere som følger våre råd og anvisninger, sier Næve.

Kostnadsbesparende solcelleanlegg
– Solcelleanlegget er innovativt og kostnadsbesparende av flere grunner, blant annet som følge av redusert ressursbruk. Høyere spenningsnivå betyr at vi klarer oss med færre kabler. Samtidig har modulene større effekt og vi kan montere anlegget med mindre montasjeutstyr enn tidligere i tillegg til at vekselretterne er mer kompakte. Redusert materialbruk gir raskere byggetid og dermed oppnås besparelser som følge av mindre materialbruk og reduserte arbeidskostnader. Samlet oppnås en kostnadsbesparelse på opptil 15 prosent i forhold til det som frem til nå har vært standard i bransjen, sier Ulrik Rør.

Lang levetid

Levetiden på solcelleanlegget er ca. 30 år. På Vinterbro spiller også levetiden på takmaterial en avgjørende rolle. – Det er utrolig spennende prosjekt å få være med på og vi er veldig glade for at vi fikk oppdraget. Fra prosjekteringsfase har både REMA 1000, Login Eiendom og Multiconsult, lagt forholdene til rette for bruk av ny teknologi fra ledende globale solcelleprodusenter. Det gjør at REMA 1000 får det fremste av ny teknologi på solcelleområdet, sier Rør til slutt.
« Tilbake

 CMS by Makeweb.no