Meny
16.04.2020

Elon Group med store besparelse på innovative løsninger

Elon Group AB regner med å redusere sine fraktkostnader med 3-5% takket være softlogs cloudløsning for fraktanalyse og kostnadskontroll.

– Med løsningene fra softlogs får vi all frakt relatert informasjonen tilgjengelig på ett sted. Her kan vi følge opp alle transportkostnader ned på butikk- , ordre-, artikkel- og kundenivå eller bruke standardrapportene på kunde- og artikkelnivå for Cost To Serve analyser, sier logistikkutvikler Markus Luthman i Elon Group AB.

– Vi regner med å gjøre betydelige besparelser i året på softlogs investeringen, sier logistikkutvikler Markus Luthman. – Kontroll over transportkostnadene gir oss klingende mynt i kassa.
   Elon er Sveriges ledende kjede av hjemmeprodukter med over 300 butikker spredt over hele landet. I april 2019 ingikk Elon Group og Electra Gruppen en samarbeidsavtale som i første rekke berører Sverige men på sikt også Norden. Som en del av samarbeidet har nå alle 100 Audio Video-butikker byttet navn till Elon Ljud & Bild, som gir butikkene mulighet til å være med i båda kjedene og bredde ut sitt tilbud til kundene. Elon Group omsetter for flere milliarder kroner i året og selger alt fra hvitevarer, husholdningsprodukter, personlig pleie, belysning til luftvarmepumper. I Norge har Elon over 50 butikker. I tillegg til direktesalg over disk, er kjeden store med sine e-handelsløsninger.

Elons første løsning for avansert fraktanalyse
Løsningen fra softogs er Elons første heldigitaliserte løsning for fraktanalyse og kostnadskontroll. I sin forrige jobb i Elektroskandia hadde Luthman ansvaret for et prosjekt med å bytte eksisterende TA-system og fakturakontrollsystem. Her fikk han kunnskap om softlogs og elektrogrossistens positive erfaringer med deres løsninger – Det tok ikke lang tid å motivere til valg av samme løsning hos Elon. På et fredagsmøte i fjor høst ble det et enstemmig ja om å velge softlogs for å løse våre fraktutfordringer. Deretter presenterte Øistein Solberg softlogs og løsningene i detalj.
   Luthman har nærmere 15 års erfaring innen Supply Chain Management og Operational Excellence fra selskaper som Ericsson, Volvo og Elektroskandia.

Fra fakturakontroll til finansiell oversikt

– Med løsningene fra softlogs får vi all frakt relatert informasjonen tilgjengelig på ett sted. Her kan vi følge opp alle transportkostnader ned på butikk- , ordre-, artikkel- og kundenivå eller bruke standardrapportene på kunde- og artikkelnivå for Cost To Serve analyser. Samtidig har månedslutt blitt vesentlig enklere for oss ved at softlogs automatisk allokerer kostnad til riktig avdeling/butikk og synliggjør hva vi må avsette av fraktbeløp basert på våre bokninger, sier Luthman, som er stolt når han forteller om løsningen.
   – Alle systemene er tilgjengelig i skyen og gir Elon økt presisjon i lønnsomhetsanalysen på produkt- og kundenivå, sier markedsansvarlig og medeier i softlogs Øistein Solberg.  – For Elon betyr det at de kan redusere tidsforbruket på sine fraktoperasjoner.
   
Problemer med å kontrollere fraktkostnadene
– Før vi gikk til anskaffelse av løsningen til softlogs hadde vi utfordringer med å forstå og kontrollere våre årlige fraktkostnader. Klarer vi å redusere dem med 3-5 prosent, utgjør det betydelige besparelser, som vi kan legge på vår bunnlinje, sier Luthman. – I overgangen til den nye løsningen var det viktig å forstå våre fraktkostnader. Dette kan nå gjøres enklere og med bedre presisjon. Til nå har løsningen levd opp til våre forventninger. Det er brukervennlig og har meget god funksjonalitet. Softlogs supportteam er raske på banen, løsningsorienterte og lydhøre for våre ønsker og behov.  

Kontroll på alle transporter

For Elon er det avgjørende å ha kontroll på alle transporter og kunnskap om hvordan fraktkostnadene til enhver tid fordeles. Her er softlogs et viktig verktøy for å kunne se hvordan transportørene etterlever sine transportavtaler.  – Vi må vite hvordan kostnadene fordeles slik at vi unngår uforutsette hendelser. Våre forventninger er at systemet vil holde god kontroll og forbedre våre fraktrutiner, både med hensyn til hvordan fraktkostnadene fordeles og hvordan transportørene etterlever våre felles transportavtaler, sier Luthman. Han legger til at Elon til daglig har 45 transportavganger fra hovedlageret i Örebro til samtlige nordiske land. – Det utgjør 1000 daglige forsendelser.

Mørketall

– Vi var klar over at det var mørketall i forbindelse med våre fraktkostnader. Med min mangeårige logistikkbakgrunn, registrerer jeg at det er et fåtall selskaper, som griper tak i sine transportkostnader. For mange er det en vel bevart hemmelighet selv om det er en av de største utgiftspostene. Mørketallet er når man forhandler avtaler med transportører og vi ikke har systemer som klarer å håndtere dem i hverdagen. Her har samarbeidet med softlogs forenklet kontrollen med våre transportkostnader. softlogs brukertilnærming til oss, gjør det mulig å komme med råd og vink når softlogs utvikler ny funksjonalitet. De har bl.a. enkle moduler for avvikshåndtering, som blir analysert og videreformidlet til våre transportører.

Like mye et finans- som et logistikksystem

Luthman ble tildelt ansvaret for logistikk- og transportutvikling i Elon for 1 ½ år siden og hans primære oppgave var å implementere et nytt lagerhåndteringssystem, noe han hadde gjort på Elektroskandias sentrallager. – Ledelsen i Elon så raskt behovet for bedre kontroll og oversikt over fraktkostnadene og det var bakgrunnen for at vi kontaktet softlogs, sier Luthman. Han mener løsningen fra softlogs i like stor grad omhandler alt fra produkt- til kundelønnsomhet. Vi har nå full kontroll på hvor ofte varer leveres til våre butikker, noe som kan bidra til større lokal lønnsomhet.

Stor påvirkningskraft

– Hvilken betydning gir det Elon og ha et profesjonelt forhold til fraktkostnadene?
– Vi forstår våre fraktkostnader på en helt annen måte enn tidligere. Det gir oss større kunnskap om fordelingen av interne kostnader, samtidig som vi får en langt bedre faktabasert dialog med transportørene. Det gjør at vi kan identifisere og eliminere ulønnsomme prosesser og unøyaktigheter, sier Luthman. Han kan fortelle at Elon jobber med viktige nøkkeltall, såkalte KPI’er (Key Performance Indicator) mot sine transportører. – En av nøkkeltallene er informasjonen vi får fra softlogs. Løsningen er et viktig kompliment til vårt økonomisystem. Nå vet vi hvilke varer som sendes til våre butikker og ut fra dette kan vi beregne den faktiske kostnaden med slike forsendelser, noe som gir oss stålkontroll. Vi er opptatt av å videreutvikle det gode samarbeidet med softlogs. Selskapets markedsorienterte filosofi, hvor kundene er en del av utviklingsteamet av nye systemer, er en vinn-vinn situasjon for alle parter, sier han til slutt.« Tilbake

 CMS by Makeweb.no