Meny
21.10.2015

Eliminerer uforutsette servicekostnader

Harding har lansert 360, som er selskapets verdensomspennende og altomfattende serviceprogram for hele livsløpet til maritimt livredningsutstyr.

– En virkelig nyskaping innenfor service på livredningsutstyr, sier Roeland Scholtes, som er Global Service Director hos Harding.
   Tradisjonelt har produsenter av maritimt livredningsutstyr gitt en avgrenset garanti for nytt sikkerhetsutstyr, vanligvis med en garantiperiode på mellom 6 og 12 måneder. Etter garantiperioden får redere og operatører ofte store og uforutsette kostnader i forbindelse med tilsyn fra myndighetene, klassegodkjenninger, servicetimer, reiser, reservedeler og andre uventede kostnader.

Mer forutsigbare kostnader og lavere livsløpskostnader
– Tilbakemeldingene vi får fra kundene våre, forteller oss at det de virkelig ønsker seg fra en serviceleverandør, er forutsigbare kostnader og etterlevelse av regelverket, korte servicetider og lengre serviceintervaller. Hardings nye serviceprogram 360, som ble verdenslansert 20. oktober, tar for seg alle disse faktorene og bidrar til å gi bedre trygghet og mindre nedetid for fartøyene, sier Roeland Scholtes.
   Harding 360 er utviklet for å sikre best mulig trygghet, driftssikkerhet og etterlevelse av regelverk for kundenes sikkerhetsutstyr. Dette oppnår en ved at Harding tar fullt ansvar for pålagte inspeksjoner, tilstandsovervåking, forebyggende service, reservedeler, opplæring og – selvsagt – eventuelle reparasjoner. Alt dette tar Harding seg av for en fast årlig pris.
   – På mange måter fungerer 360 som en utvidet garanti. Konseptet gir kundene ro i sinnet ved at de kan vinke farvel til alle uforutsette og skjulte servicekostnader. Våre kartlegginger viser at en slik vedlikeholdsplan også vil redusere de samlede utgiftene når en ser på livredningsutstyr i et livsløpsperspektiv, sier Bjørn Sturle Hillestad, Global Sales & Marketing Director.

Virkelig global
Det finnes tre nivåer av Harding 360: Standard, Advanced og Premium. En av faktorene som varierer mellom nivåene, er hvor mange servicehavner kundene kan nytte seg av. Premium-kunder kan får inspeksjoner og service utført i alle nøkkelhavner over hele verden, og eventuelle reservedeler det måtte være behov for, er inkludert.
   – Harding har det største servicenettverket i næringen, og det globale nærværet vårt er grunnlaget for at vi kan tilby et slikt omfattende serviceprogram på et virkelig verdsomspennende nivå, sier Scholtes.
   Han peker også på at selskapet ikke avgrenser det nye tilbudet til utstyr levert av Harding.
   – Dette programmet gjelder ulike merker, og våre mer enn 300 kvalifiserte serviceingeniører og koordinatorer kan også ta seg av utstyr fra andre produsenter, forteller Scholtes.
   Harding har allerede fått svært positive tilbakemeldinger fra ulike kunder, og firmaet er i kontraktsforhandlinger med flere parter rundt om i verden om det nye globale serviceprogrammet.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no