Meny
02.11.2020

El-indeks – et nyttig verktøy

En vesentlig andel av vårt energiforbruk kommer fra energi som gir utslipp av klimagasser, og disse utslippene kan reduseres ved å gjøre energibruken elektrisk.

El-indeks gir en oversikt over elektrifiseringsgraden i kommune-norge, og har som mål å vise hvilke grep kommunene kan ta for å redusere Norges klimagassutslipp.
   Elektrifiseringsgraden sier noe om hvor stor andel elektrisitet utgjør av det totale energiforbruket til en kommune. Beregningene er utført av Thema Consulting Group på oppdrag fra Siemens og Agder Energi.
   Regjeringen har som mål å redusere utslippet av klimagasser med 50 til 55 prosent innen 2030. Utslippene er i stor grad knyttet til sluttbruk av fossil energi, som kan elektrifiseres. Norge er et av få land i verden med økende overskudd av fornybar energi, som gjør elektrifisering til det mest effektive tiltaket for å kutte klimautslipp.

En hjelp til å realisere klimamål
El-indeks er en beregning av hvor elektrifisert Norge er, og en indikator på hvor mye CO2 som kan kuttes ved elektrifisering. Målet er å hjelpe kommuner og andre aktører med å realisere sitt elektrifiseringspotensiale og nå sine klimamål. Hver kommune får en oversikt over hvilke områder der de har et størst potensial for elektrifisering og bruke dette som grunnlag for strategier, veikart og klima- og miljøplaner. Selv om næringsstrukturen fra kommune til kommune er forskjellig, er en økende elektrifiseringsgrad i en kommune viktig for å se om vi lykkes med å redusere klimagassutslippene.
   El-indeks er et nyttig verktøy som gir norske kommuner en status på hvordan de ligger an i dag – hvilket potensial som er til stede og hvor tiltakene bør settes inn.

Hvordan utarbeides El-indeks?

El-indeks sammenstiller flere offentlige datakilder og omregner dem til energi for å gi en indikasjon på elektrifiseringsgraden i norske kommuner (fastlands-Norge). Sammenstillingen baseres på siste tilgjengelige tall som oppdateres i april hvert år med tall for to år tilbake. Forsinkelsen kommer av at det tar tid å samle, verifisere og publisere statistikken som tallene baserer seg på. Hoveddelen av dataene i El-indeks hentes fra Miljødirektoratets statistikk for klimagassutslipp i kommuner, med supplerende informasjon fra SSBs statistikk over el- og vedforbruk, norskeutslipp.no og fjernkontrollen.no. Beregningene i El-indeks baserer seg på ERA-modellen, som er utviklet av Kristiansand kommune, Agder Energi, Agder fylkeskommune og Thema Consulting Group.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no