Meny
27.02.2015

Effektiviserer hverdagen for maskineringsbedrifter

– NBF Brukermøte er en god faglig arena for å presentere forretningssystemet RamBase Cloud ERP. Over 100 medlemsbedrifter innenfor maskinering, service og offshore fikk kunnskap om hva systemet kan gjøre for deres virksomheter. – Vi har nå tunet løsningen ytterligere for denne bransjen. Det vil effektivisere hverdagen enda mer for slike bedrifter, sier salgssjef for RamBase Cloud ERP i Hatteland Computer, Olaf Magnus Olsen.

Brukermøte 11. og 12. november i år ble gjennomført på Fevik Strand Hotel på Sørlandet. Hovedtema var «økt effektivitet i produksjon». Dette er et tema de fleste produksjonsbedrifter, leverandører av maskiner, verktøy, utstyr og systemløsninger samt kompetansemiljøene er opptatt av i høykostlandet Norge. Bilprodusenten Porsche fra Stuttgart i Tyskland holdt hovedinnlegget om effektiviseringsprosesser i bilindustrien. – Slike foredrag har normalt stor læringseffekt og kompetanseoverføring for deltakerne, sier Olsen. – Porsche var i en alvorlig krise på begynnelsen av 1990-tallet. I 1992 produserte de bare 11 000 biler i året mot 180 000 i 2014. Alle produksjonsprosesser har blitt forenklet og dødtid fjernet. Omstillingen var nødvendig for å overleve, påpeker han.

Teori og praksis
NBF ble etablert i 1977 og gjennomfører to større arrangementer i året. Det er en klar policy å legge brukermøtene til forskjellige byer og regioner i Norge. Deltakerantallet på de siste møtene har variert fra 100 til 135 produksjonsinteresserte deltakere.
   Brukermøtene til NBF går over to dager der den første dagen er et faglig teknologiseminar med foredragsholdere. Andre dagen er viet bedriftsbesøk og omvisning i produksjonsbedrifter som har lykkes med sin teknologi.
   – Flere av våre kunder deltar på disse møtene for å få nye ideer, som kan styrke konkurranseevnen, påpeker Olsen.

Oversiktlige produksjonsprosesser
– Med RamBase bidrar vi til å gjøre alle forretningsprosesser mer oversiktlige for våre kunder. Maskineringsbedrifter har i dagens markedssituasjon en sterkere posisjon enn selskaper som eksempelvis bare driver med utleie av personell på offshorerigger. Det som kjennetegner dem, er utvikling av «state of the art»-produkter som selges både on- og offshore, sier Olsen. Han registrerer stor aktivitet blant sine kundegrupper langs hele norskekysten. – Seminardeltakerne på NBF er selvsagt påvirket av den generelle markedsutviklingen i offshorebransjen. Det krever økt fokus på ressursbruk og effektive IKT-løsninger.

Lett tilgjengelig
RamBase er et transparent system utviklet som en 100 prosent skybasert løsning. I praksis betyr det at all informasjon er lett tilgjengelig for hele organisasjonen fra en produktforespørsel popper opp på skjermen til varen står klar på rampa for utsendelse. De får oversikt over fremdriften i produksjonen, utnyttelse av eksisterende ressurser, dokumentasjon og endringer i tegningsgrunnlag, sier Olsen. – Får bedriften mail fra kunde om at tegninger må endres, fanger RamBase opp dette og kvitterer for at de er lagt inn i systemet. I praksis bygger vi opp kundens dokumentflyt fra A til Å.

Forprosjekt
Kravet til nye kunder er at de kjører et forprosjekt slik at Hatteland Computer får innsyn i arbeidsprosessene. – Skal vi kunne avdekke behovet for RamBase, må vi vite hvordan kundene tenker slik at vi får detaljkunnskap om arbeidsflyten. Et uavhengig tredjepartselskap kartlegger arbeidsprosessene og utarbeider en rapport, som blir kundens eiendom. Den kan de benytte mot flere alternative ERP-leverandører når de søker etter nytt system, sier Olsen. Han legger til at innføring av nytt forretningssystem må forankres i toppledelsen.

Skal styrke partnerapparatet
Forretningssystemet RamBase er godt tilrettelagt for bedrifter med strenge krav til alle produksjonsprosesser, som bl.a. omfatter sporing og dokumentkontroll. – Vi gjør nå aktive markedsgrep for å få flere nye kunder på løsningen. I mai i år deltok vi på CeMAT i Hannover der vi presenterte systemet for det internasjonale markedet. I etterkant har vi fått positive tilbakemelding fra potensielle partnere og kunder. Vi arbeider nå aktivt med partnerbygging i Norge, Sverige, Finland, Danmark og deler av kontinentet. – Vi har utvidet salgsavdelingen med flere medarbeidere for å utvikle og forvalte eksisterende kunder og skaffe nye. Det vil styrke vår tilstedeværelse i markedet, sier Olsen.  – Vi har over tid bygd en god metodikk på RamBase-leveransene og vil følge tilsvarende partner – og salgsstrategi som på AutoStore, sier Olsen.

Partnerbygging
Partnerbygging er avgjørende for å øke salgstakten. Partnere har nærhet til kunder og den beste forutsetningen for å implementere verktøyet i skyen mot bransjer de henvender seg til. – Partnerutvelgelse er derfor viktig for å knytte til oss faglig dyktige ressurser, som kan fronte systemet mot bedrifter i aktuelle segmenter, sier Olsen. Han legger til at Hatteland Computer nå har etablert kontakt med potensielle internasjonale og nasjonale selskaper.

Gode tilbakemeldinger
Tilbakemeldingen fra maskinerings-, service- og offshorebedrifter, som har tatt i bruk RamBase er gode. – De har fått en helt annen oversikt over produksjonsprosessen, fra kundehenvendelser mottas til ordrer og dokumenter er på plass, sier Olsen. – Vi skal etterleve bedriftenes strenge krav til dokumentasjon, leveringspresisjon, målebrev og materialsertifikat. Med RamBase får bedriften totaloversikt over alle hendelser fra prosessen starter til produktet er ferdig montert. Samtidig får de detaljinformasjon om alle kostnader og arbeidsprosesser i prosjektet, avslutter han.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no