Meny
02.09.2020

ESAB Rebel kan brukes til alle sveiseprosesser

ESAB designet denne enheten med AC TIG-egenskaper i tillegg til alle fordelene brukerne forventer fra Rebel multiprosessmaskiner. Dette inkluderer sMIG-teknologi ("smart MIG"), fleksibilitet på inngangsspenning, kompakt størrelse, bærbarhet (enheten veier 25,5 kg), håndtak med fem løftepunkter, TFT-fargedisplay og et robust stålkabinett. ESAB bygget inn doble magnetventiler slik at operatøren kan koble forskjellige gassflasker til maskinen samtidig. Operatøren kan enkelt veksle mellom TIG- og MIG/MAG-funksjoner uten å fjerne sveisepistolen eller koble om på gassflaskene.
   Operatøren kan sveise opptil 6 mm tykke materialer i en sveisestreng og dra nytte av utmerket buestabilitet gjennom hele strømområdet. Enheten har en maksimal utgangsstrøm på 235 Ampere / 26 Volt for MIG/MAG sveising, 180 Ampere / 27,2 Volt for elektrodesveising og 205 Ampere / 18,2 Volt for TIG-sveising. Se produktvideo.
   "ESAB har omdefinert multiprosessmaskinen", sier Dane Windsor, Global Product Manager – Light Industrial Products. "Andre merker med multiprosessenheter kombinerer ikke AC TIG og MIG/MAG i den samme strømkilden, eller så ofrer de bueytelse i én eller flere prosesser for å dra fordeler av multiprosessytelsen. Den unike Rebel 205 AC/DC leverer topp ytelse i alle prosesser, og alt er bygget inn i én enkelt maskin."
   Windsor bekrefter i en ESABs kundeundersøkelse at brukerne ga klart uttrykk for at de ikke ville ha AC TIG-funksjonalitet, hvis det betydde at det gikk utover bueytelsen.
   "Brukerne ønsket at vi innlemmet full TIG-AC-funksjonalitet i én og samme Rebel-pakke, og det har vi levert", sier Windsor. Han bemerker at andre multiprosessmaskiner ofrer ytelse i én eller flere prosesser, spesielt med MMA-celluloseelektroder. ESAB oppfordrer til sammenligning av sveisetester side om side, og har troen på at Rebel vil gi sveisere på alle kompetansenivåer en overlegen opplevelse.

Fleksibilitet på inngangsspenning

Rebel 205ic AC/DC fungerer prikkfritt på en hvilken som helst spenning i spenningsområdet på 90 V til 270 V på inngangen. Ved tilkobling til aggregat, må det brukes et aggregat med en utgangseffekt større enn 7 kVA.
"Brukerne av Rebel 205ic ønsker å bevege seg hvor som helst og sveise hva som helst", sier Windsor. "Flerspenningsinngang åpner for stedsfleksibilitet. Rebel 205ic kan brukes ved 120 V og har muligheten til å gå opp til 230 V for sveising av tykkere materialer eller ved bruk av en elektrode med stor diameter."
    Windsor bemerker også at Rebel 205ic tolerer spenningssvingninger på inngangen bedre enn andre sveisemaskiner i sin klasse. Selv ved dårlig spenningskvalitet eller når annen last plutselig blir koblet inn (som vinkelsliper eller kompressor), kan Rebel 205ic holde sveisestrømmen konstant.

Fullverdige TIG-kontroller

Rebel 205ic AC/DC hjelper operatøren med å få bedre resultater med avanserte TIG-kontroller som vanligvis bare finnes på industrienheter. Via TFT-fargedisplayet kan operatøren justere:
•  AC-bølgebalansekontroll fra 60 – 90 prosent elektrodenegativitet (EN). Mer EN øker gjennomtrengningen, mens en reduksjon av EN "rengjør" mer og fjerner aluminiumoksid.
•  AC-frekvenskontroll kan justeres fra 25 – 400 Hz. Høyere frekvenser gir en smalere og mer intens lysbue som bidrar til å rette buen mere direkte til roten av sveisen. I tillegg blir sveisestrengen smalere og gjennomtrengning og bevegelseshastighet øker.
•  DC TIG-pulssveising med utgangsfrekvens på mellom 0,1 og 500 Hz. Fabrikanter av rustfritt stål og de som arbeider med tynne metaller eller andre varmefølsomme applikasjoner, bruker pulset DC TIG for å kontrollere varmetilførselen som bidrar til å gjøre sveisestrengprofilen mer nøyaktig og øke fremføringshatigheten.
En lav frekvens, som 1 Hz, opptrer som en taktmåler, slik at sveiseren kan etablere en god rytme for å tilføre sveisetråd.
•  Amplitude-offset Juster enten EN- eller EP-strømstyrke for å kontrollere energien mot arbeidsstykket, samt rengjøring (Oksydbryting). Justering av EN vil rette mer energi mot arbeidsstykket og fjerne varme fra wolframet for å danne en smalere sveisestrengprofil, øke gjennomtrengningen og redusere forvarming på tykke materialer ved bruk av tynnere wolfram. Økning av EP vil gi ekstra rengjøring, samtidig som et visst energinivå som rettes mot arbeidsstykket, opprettholdes.
•  HF-buestart (høyfrekvens) eliminerer behovet for at wolframen berører arbeidsstykket. Bruk HF TIG der det kreves at arbeidsstykket ikke berøres av wolframelektroden ved buestart. Rebel kan også brukes til positiv buestart uten HF, ved bruk av Lift TIG-modus.
•  Up-slope (gradvis oppbygging av strøm) for å forhindre for høy varmetilførsel ved buestart og down-slope for å gradvis redusere strømmen ved slutten av sveisingen å forebygge sprekkdannelser.

Grunnleggende og avanserte funksjoner

Rebel har to driftsmoduser, enkelt eller avansert paneloppsett som gjør sveisingen lettere for nybegynnere. Mer erfarne brukere kan eksperimentere med å fininnstille parameterne. Operatøren kan betjene Rebel via et fargedisplay på 109 mm, med den samme TFT LCD-teknologien (tynnfilmtransistor) du finner på nettbrett og smartenheter. Ingen andre sveiseapparater kombinerer enkelhet, ytelse og kontroll på dette nivået.
   Betjeningsdisplayet på Rebel har en innebygget brukerveiledning med grafikk og tekst for å hjelpe til med oppsett av sveiseprosessen, som å koble til arbeids- og jordingskablene til riktige terminaler, samt for å bestille deler. Displayet kan brukes til å velge sveisemodus, samt stille inn og kontrollere alle funksjoner.
Smart MIG-fordeler
   Med Rebels sMIG-funksjon ("smart MIG") kan brukeren starte MIG/MAG-sveising ved å angi metalltykkelse og velge tråddiameter. Rebel vil automatisk tilpasse seg til hvilket som helst vanlig stål, rustfritt stål, krom-moly eller sveising med aluminiumtilsats/- gasskombinasjon, og gi en stabil MIG-bue. Med sMIG-modusen kan brukeren sveise tykt eller tynt materiale ved å øke eller redusere trådmatingshastigheten, samt forhøye eller flate ut sveisestrengprofilen ved å øke eller redusere spenningen. Sveisere kan også justere induktansen for å finjustere buestabiliteten og kontrollere sprut. Når brukeren justerer én parameter, justerer sMIG automatisk de andre parameterne for å holde MIG-buen stabil.
Ved hjelp av en eksklusiv innebygget algoritme, overvåker sMIG operatørens teknikk og tilpasser kontinuerlig MIG/MAG-effekten for å gi en stabil bue og et sveisearbeid med godt resultat, gang på gang.
   "sMIG tar begrepet smart til et nytt nivå som aldri før har vært sett i bransjen", sier Windsor. "Erfarne sveisere blir raskt mer produktive, og nybegynnere produserer bedre kvalitet på mindre tid. sMIG-funksjonen eliminerer risikoen for å sveise med feil innstillinger, slik at brukerne kan fokusere på god sveiseteknikk. Rebel gir brukerne selvsikkerheten til å sveise hvor som helst med en pakke som er klar til bruk."
   For sveisere som foretrekker tradisjonell MIG/MAG- og rørtrådsveising, kan brukerne forhåndsinnstille og justere trådmatingshastighet og spenning, samt angi krypstarthastighet, justere etterbrenning og programmere tid for punkt- og step-sveising. Under sveisingen endres displayet til å vise strømstyrke og spenning.
    ESAB Welding & Cutting Products er et anerkjent ledende selskap i sveise- og skjæreindustrien. ESABs tilsatsmetall, utstyr og tilbehør leverer løsninger til kunder over hele verden, innen alt fra veletablerte prosesser i sveising og skjæring til revolusjonerende teknologier i mekanisert skjæring og automatisering. For mer informasjon kan du gå inn på www.esab.com.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no