Meny
31.08.2016

EMIL-prisen 2016 til Hafslund Varme AS

Norsk Energi sin Energi- og miljøpris (EMIL-prisen) for 2016, som ble delt ut på Norsk Energis 100-årsjubileumsfeiring 9. juni, gikk til Hafslund Varme AS.

De ble tildelt EMIL-prisen fordi de over tid har klart å bygge et fjernvarmesystem som utgjør et betydelig bidrag til energiforsyningen i Oslo, gjennom å utnytte lokale energiressurser som blant annet avfall og kloakk til fjernvarme i Oslo.
   Norsk Energi ønsket med EMIL-prisen å verdsette det langsiktige arbeid Hafslund Varme AS har gjort for å bli Norges største fjernvarmeselskap og som lokalt produserer 20 prosent av Oslos energibehov og leverer 25 prosent av effektbehovet i Oslo på en kald vinterdag.

EMIL-prisen ble delt ut for 34. gang
Prisen deles ut til en bedrift, person eller institusjon som kan vise til positive energi- eller miljøtiltak ved utvinning, konvertering, gjenvinning eller innsparing av energi blant foreningens oppdragsgivere eller medlemmer. I jubileumsåret ga Norsk Energi prisen i et mer historisk perspektiv enn tidligere år, og vurderte kandidater som over tid kontinuerlig har jobbet med positive energi- og miljøtiltak.

Startet i 1950
Fjernvarmeutbyggingen i Oslo startet allerede i 1950 med å etablere et fjernvarmenett fra «dampstasjonen» i Rosenkrantzgate til blant annet Rådhuset og Nationaltheatret. Etter dette var det nesten ikke fjernvarmeutbygging før etter oljekrisen på 1970-tallet.
   Oslo kommunes etablering av avfallsforbrenningsanlegg på Haraldrud og Klemetsrud gjorde det nødvendig å etablere fjernvarmenett i Groruddalen og Søndre Nordstrand i 1970- og 1980-årene for å utnytte energien fra avfallsforbrenningen.
   Oslo Lysverkers satsning på fjernvarme for å løse kraftkrisen på 80-tallet førte også til fjernvarmeutbygging på Skøyen der det ble etablert et mindre fjernvarmenett basert på varmepumper som hentet energi fra kloakk. Dette ble senere utvidet etter tusenårskiftet, og varmepumpene leverer i dag ca. 30 MW ut på fjernvarmenettet.

Sammenknyttet
Nå er alle fjernvarmenettene på Grorud, Søndre Nordstrand, Sentrum og Skøyen knyttet sammen i et stort nett. Varmeproduksjonen skjer ved bruk av mange ulike energikilder. I tillegg til avfall og kloakk benyttes også biobrensel, biooljer, elektrisitet og beredskapskjeler med olje og gass.

Utfasing av fossilt brensel
Hafslund Varme AS hadde tidlig mål om å fase ut fossile brensler fra fjernvarmeproduksjonen og har tilnærmet klart dette målet de senere år. Bare 1,3 prosent av fjernvarmeproduksjonen i 2015 benyttet olje eller gass som brensel.

Avfallsbasert fjernkjøling
Norsk Energi verdsetter også at ambisjonen til Hafslund Varme er fortsatt vekst og med mål om 2 TWh fjernvarmeproduksjon i 2020, opp fra 1,6 TWh i 2015.
   I 2015 besluttet også Hafslund Varme AS å tilby avfallsbasert fjernkjøling (sorptiv kjøling) ved å utnytte overskuddsvarme fra avfall i sommersesongen til å levere varme til ventilasjonsanlegg som kan produsere kjøling via varmesystemet.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no