Meny
20.07.2015

EMIL-prisen 2015 går til Alcoa Lista og Farsund kommune

Energi- og miljøprisen, EMIL-prisen 2015, går til Alcoa Lista og Farsund kommune. De får begge EMIL-prisen fordi de i felleskap har klart å etablere et varmegjenvinningsanlegg fra aluminiumsproduksjonen som gir internvarme hos Alcoa og fjernvarme til kommunale anlegg i nærområdet.

Dette er et prosjekt som utnytter energi som ellers går til spille, og som hver av partene ikke kunne realisere på egen hånd. Norsk Energi ønsker med Emil-prisen å verdsette det lokale samarbeidet som har vært mellom partene for å utnytte denne energien.
   Tidligere ble avgassen fra elektrolysen ved Alcoa Lista sendt direkte til SO2-vasker der overskuddsvarme ble kjølt bort. I stedet for å kjøle den ned lar man nå denne avgassen, ved å installere en varmeveksler, varme opp varmt vann til en temperatur som kan utnyttes til oppvarmingsformål. Varmen som produseres, benyttes til interne oppvarmingsformål hos Alcoa og til oppvarming av fotballbane, flerbrukshall osv. Estimert energiuttak er i størrelsesorden 2–3 GWh/år, men det er ytterligere potensial.  
   Kommunen trengte fornybar energi til en idrettshall og fotballbane som ligger i nærområdet. Gjenvunnet varme fra avgassen passer ypperlig til dette formålet.
   Det har vært gode innovative løsninger for å få dette til. Alcoa stiller avgassen til disposisjon, mens kommunen har vært byggherre for anlegget, som ligger inne på Alcoas fabrikkområde.
   EMIL-prisen fra foreningen Norsk Energi deles ut i år ut for 31. gang. Prisen deles ut til en bedrift, person eller institusjon som kan vise til positive energi- eller miljøtiltak ved utvinning, konvertering, gjenvinning eller innsparing av energi blant foreningens oppdragsgivere eller medlemmer.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no