Meny
08.03.2021

De sparer tusenvis av tonn med plast

Nå begynner Coca-Cola å levere alle sine norskproduserte flasker som 100 % resirkulert plast. Dette reduserer forbruket av ny plast i Norge med 4 300 tonn i året.


All plasten i flaskene Coca-Cola produserer her i landet (blant annet Coca-Cola, Fanta, Sprite og Urge) vil heretter være 100 % resirkulert¹. Dette sparer samfunnet for 4 300 tonn ny plast i året, og reduserer klimautslippene fra selskapets norske flaskeproduksjon med 28 %.
   Samtidig fjernes de viktige logoene fra etikettene i en periode, og erstattes med en klar oppfordring til Ola og Kari Nordmann: «Pant meg igjen». Slik brukes kraften i merkevarene til å kommunisere at det hverdagslige i å pante flasken er et direkte bidrag til en sirkulær økonomi for norsk drikkevareplast.

Etterlyser tiltak

Den resirkulerte plasten Coca-Cola går over til er dyrere enn ny, fossil plast. Miljøorganisasjonen Zero ber derfor norske myndigheter gjøre mer for å redusere bruken av ny plast i Norge.
   – Paris-avtalen tilsier at klimagassutslippene må reduseres med 50 % innen 2030. Produksjon og forbrenning av plast medfører store klimautslipp. Å bytte til bruk av resirkulert plast vil gi betydelige reduksjoner i utslipp. Coca-Colas omlegging er et godt eksempel på dette. Da er det paradoksalt at regjeringens klimamelding har glemt de store klimagassutslippene fra plast, sier Guro Hauge, fagansvarlig for bygg og materiale i Zero, og fortsetter: – Hvordan skal man nå klimamålet for plast uten at politikerne legger til rette for det? For at flere aktører skal kunne gjennomføre endringer som Coca-Cola, må myndighetene lage rammevilkår som gjør det mer lønnsomt å bruke resirkulert plast, og mindre lønnsomt å bruke fossil plast. En god start vil være å revidere grunnavgiften, slik at den premierer bærekraftige valg, sier Hauge videre.

Betydningen av panting
Norge er et av de første landene i verden der Coca-Cola gjennomfører overgangen til 100 % resirkulert plast¹. Det er fordi vi her i landet har verdens kanskje beste system for retur av drikkevareemballasje – den norske panteordningen. Endringer som denne kan dermed være et steg på veien mot en sirkulær økonomi for drikkevareplast – et lukket kretsløp der all slik plast samles inn, gjenvinnes og brukes på nytt. Derfor er panting et viktig tema i kampanjen for å lansere de nye flaskene.
   – Med flasker i 100 % resirkulert plast¹ vil Coca-Cola bidra på veien mot en sirkulær økonomi for norsk drikkevareplast. Når vi nå introduserer disse nye, bærekraftige plastflaskene, er derfor noe av det viktigste for oss i Coca-Cola å fokusere på betydningen av den gode panteordningen vi har i Norge, sier Per Hynne, kommunikasjonsdirektør i Coca-Cola, og fortsetter: – Derfor bruker vi nå mye plass – blant annet den viktige logoplassen på etikettene – til å fortelle om bærekraft, og betydningen av sirkulær økonomi: Hva det er, og hvordan vi alle kan bidra – blant annet gjennom å ivareta gode pantevaner, fortsetter Per Hynne.

Kilde: NTB Kommunikasjon

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no