Meny
04.08.2021

De nominerte til Årets trebyggeri 2020

Treteknisk og TreFokus vil i samarbeid med Byggeindustrien dele ut prisen Årets trebyggeri 2020 på et arrangement Byggeindustrien gjennomfører den 31. august.

«Juryen hadde som alltid en krevende jobb i år. Av de innmeldte prosjektene til kåringen vil mange av dem kunne ha vært verdige vinnere av prisen. Vi er veldig fornøyde med de tre kandidatene som er nominert, de viser bredden og kvaliteten vi nå ser bruk av tre i byggeri», forteller daglig leder Aasm. Bunkholt i TreFokus.»

De tre kandidatene er: Skipet, Samling og Biri Omsorgssenter

Skipet
I Bergen har GC Rieber bygget sitt første store næringsbygg i tre, Skipet (se bildet). Bygget ligger innerst i Puddefjorden og er formet som et skip. Bygget har bæresystem i massivtre og limtre og har generelt sett omfattende trebruk. Prosjektet har gjennomgående god arkitektonisk kvalitet, høye miljøambisjoner og er godt tilpasset byggene rundt. 
   Formspråket gir bygget en klar identitet og har en tiltalende 1. etg. Bygget bidrar også til å bringe aktivitet til gaterommet og «gir» på denne måten noe til byen. Det vurderes også som positivt at en privat utbygger har høye ambisjoner og konkret bidrar til å skape norsk leverandørutvikling.

Samling
I Nord-Odals kommunesentrum har kommunen sammen med Helen&Hard arkitekter skapt et nytt sentrum og knutepunkt i bygda. Gjennom et tydelig og offensivt arkitektonisk grep har prosjektet Samling tilført bygda noe nytt. Samling er et flerfunksjonelt prosjekt og rommer boliger, bank og bibliotek/samlingssted.
   Arkitektens formspråk er tydelig og gjenkjennelig gjennom sin organiske tilnærming. Prosjektet er spesielt flott innvendig med utsøkt trearbeid med presisjon og finish som et møbel. Samling er gir Nord-Odal et fint signalbygg som fremstår som et smykke.

Biri Omsorgssenter
På Biri har kommunen investert i et nytt omsorgssenter som også skal gi noe mere til stedet og bygda ut over det å være omsorgssenter. Prosjektet består av fire bygningskropper som henger sammen, men som gjort på denne måten bryter opp et stort volum og tilpasser seg godt til den lokale skalaen. Prosjektet er et tydelig moderne bygg, men har samtidig klassiske trekk gjennom bruk av saltak.
   Gjennom valg av form og skala er prosjektet godt stedstilpasset. Sammen med den eksisterende bebyggelsen har bygda fått et nytt knutepunkt. Kafebygget eller Storstuen som den kalles, liggersentralt i bygget og er en invitasjon til folk på Biri om å komme på besøk. Et åpent og inviterende fellesrom skal bli Biris nye møtested. Prosjektet er et godt eksempel på «oppgradering» av et bygdemiljø og bygg med flerfunksjonalitet.

Kort om Årets Trebyggeri 2020
Årets Trebyggeri 2020 gjelder byggeri realisert/sluttført i løpet av 2020.
   Prisen kan deles ut til ulike typer byggeri med utstrakt trebruk som f.eks. boliger, skoler, næringsbygg, landbruksbygg, høyspentmaster, broer etc.

Sentrale kriterier for bedømmingen er:

• Innovativ og/eller spennende trebruk

• Høy arkitektonisk kvalitet

• Energieffektivitet

• Arealeffektivt og økonomisk byggeri

• Bidratt til kompetanseutvikling hos involverte aktører

• Bidratt til leverandørutvikling

Det er stor interesse for bruk av tre i store bygg og anlegg. De siste årene har det vært realisert en rekke større byggeprosjekter med utstrakt bruk av tre. Dette skyldes blant annet økende kompetanse i bruk av tre, en ny grad av bevissthet rundt miljø, og utvikling av nye konsepter og løsninger. Prisen skal bidra til å markere og fremme denne positive utviklingen.

Utdeling av prisen og arbeidet knyttet til dette skjer i et samarbeid mellom Treteknisk, TreFokus og Byggeindustrien/bygg.no.


« Tilbake

 CMS by Makeweb.no