Meny
18.05.2021

Dansk biogass‐kjempe satser på norsk teknologi

Det norske selskapet Hyperthermics AS i Ulsteinvik skal levere et testanlegg til en av verdens største biogass-produsenter – danske Nature Energy.


Hyperthermics sitt testanlegg skal installeres på Nature Energy sitt biogassanlegg på Videbæk. (Foto: Nature Energy)

Blir testperioden på seks måneder vellykket, er det snakk om leveranse av flere større anlegg. Hyperthermics’ teknologi benytter varmeelskende bakterier fra jordens indre i prosessen. Det gir betydelig raskere nedbryting av biomassen, og dermed større kapasitet enn et tilsvarende anlegg med konvensjonelle bakterier. Ved Hyperthermics’ laboratorium i Regensburg i Tyskland, har det vært arbeidet med bakteriesammensetninger på mange ulike typer biomasser siden starten på selskapet i 2006.

Nature Energy er en perfekt partner for Hyperthermics for å teste teknologien. Ikke bare på grunn av biogasselskapets størrelse, men også på grunn av sin banebrytende tilnærming til ny teknologi og kontinuerlig fokus på FoU. Nature Energy har eget laboratorium og forskningspersonell, noe som gjør selskapet til en perfekt sparringpartner for Hyperthermics.

Det danske energikonsernet ønsker å se Hyperthermics’ teknologi i praksis. Går det som danskene forventer, er det snakk om flere store anlegg. Det første skal kunne håndtere 200.000 tonn halm, husdyrgjødsel og annet landsbruksavfall per år.

Generelt er det stor etterspørsel etter biogass i flere deler av samfunnet. Dette gjelder særlig den energiintensive industrien og den tunge delen av transportsektoren, der biogass kan utgjøre en stor forskjell i det grønne skiftet.

Målsetningen med samarbeidet er å gi Nature Energy økt effektivitet og økt fleksibilitet i utnyttelsen av ulike typer biomasse og avfall. Hyperthermics håper og tror at dette er starten på et langsiktig samarbeid.

Store muligheter i Europa
Flere europeiske land ligger langt foran Norge når det gjelder å ta i bruk biogass som en CO₂-nøytral energikilde fra biomasser og avfall. Erlend Haugsbø, daglig leder i Hyperthermics AS, har store forventninger: “Vi har i flere år hatt et full-skala utviklings- og referanseanlegg i Drammen, men leveransen til Danmark er forventet å bli et av flere store kommersielle gjennombrudd for selskapet vårt. Nature Energy er verdens største biogass-selskap, og deres valg blir lagt merke til langt utenfor Danmark. For Hyperthermics er kontrakten en bekreftelse på at kompetansen vi har på produktutvikling i Ulsteinvik og Regensburg i Tyskland, er unik. Jeg takker våre eiere og det Sunnmørske næringsmiljøet som har bidratt med kapital og tro på teknologien,” sier Haugsbø.

Spesialiserer seg på to områder
Teknologien og metodikken kan anvendes i en rekke sammenhenger, men Hyperthermics har valgt å satse på to områder: Økt biogassproduksjon på biogassanlegg, og proteinproduksjon på oppdrettsslam og slakteavfall fra fiskeoppdrett.

Unik bakteriestamme
Bakteriene som benyttes lever under ekstreme forhold dypt nede i økosystemene på jordkloden. Her råder de i miljøer preget av eksempelvis høyt trykk og høy varme, eller høyt saltnivå.


« Tilbake

 CMS by Makeweb.no