Meny
22.10.2022

Cruisenæringen på god vei mot utslippsfrie cruise innen 2050

Til tross for fremskritt fremhever rapporten behovet for utvikling og distribusjon av bærekraftig marint drivstoff.

Verdens cruiserederier har det siste året tatt vesentlige grep for å bidra til utslippsfrie cruise. I rapporten «Global Cruise Industry Environmental Technologies and Practices» som slippes i dag, kommer det fram at skip som er satt i ordre det siste året leverer på planene. 15% av skipene som skal sjøsettes de kommende fem årene får brenselsceller eller batteridrift, og landstrøm blir nå standard. Innen fem år har 85% av verdensflåten muligheter for å koble seg til landstrøm.

Rapporten lages av Cruise Lines International Association (CLIA), som organiserer så og si alle store aktører i den globale cruiseindustrien står bak rapporten. Bransjen har forpliktet seg til en netto utslippsfri cruisetrafikk innen 2050 – og krabonutslippene skal ned med 40% innen 2030, målt mot 2008. Begge disse målene er i tråd med Parisavtalen og den Internasjonale Sjøfartsorganisasjonens (IMO) strategi.

Årets miljørapport dokumenterer at cruisenæringens tar innovative grep for nye, bærekraftige teknologier. Rapporten trekker fram at stadig flere skip som skal sjøsettes i de kommende årene vil inkludere nullutslippsteknologi i fremdriftssystemene og mulighet for å ta i bruk landstrøm der det er tilgjengelig.

«Innovasjon og ingeniørkunst er kjernen i bransjens visjon for nullutslippscruise, sier Kelly Craighead, president og administrerende direktør i CLIA. - Cruisenæringen fortsetter å bane vei gjennom å investere tungt i nye teknologier og fremme utvikling av mer bærekraftige drivstoff – i særdeleshet arbeides det med motorsystemer som kan bruke et større utvalg eksisterende bærekraftige drivstoff. Samtidig arbeides det med å muliggjøre bruk av landstrøm i både nye og eksisterende skip. Dette er de fundamentale grepene som må gjøres for å avkarbonisere global skipsfart, og vi handler nå for fremtiden.»

Til tross for fremgang, er rapporten tydelig på at en overgang til bærekraftig marint drivstoff* fortsatt er avgjørende for å oppnå bærekraftsmålene til maritim industri, og understreker viktigheten av offentlig støtte til forskning for å akselerere utviklingen av drivstoff og gjøre dem både trygge, praktiske og skalerbare.

«Cruisenæringen turbolader maritim innovasjon» sier Pierfrancesco Vago, styreleder i CLIA Global. «Vi trenger nå klar støtte fra myndigheter og beslutningstakere for å sikre at bærekraftig infrastruktur utvikles og for å fremme investeringene og innovasjonen som trengs for utviklingen av bærekraftige drivstoff i stor nok skala.»


Rapporten trekker fram at de havgående cruiseselskaper fortsetter å redusere sine utslipp:

Landstrøm

– Cruiseselskapene fortsetter å investere betydelig i skipsflåtene sine for å sikre at landstrøm kan tas i bruk, slik at motorer kan være avslått i havner.

  • 40% av den globale kapasiteten (opp 20%) er utrustet for å kunne benytte seg av landstrøm i de 29 havnene der dette tilbys ved minst en køye på verdensbasis.
  • 98% av nybyggingskapasiteten i ordrebøkene mellom nå og 2028 er enten forpliktet til, eller skal konfigureres for å legge til landstrøm i fremtiden.

Flytende naturgass (LNG) som drivstoff

– I rapporten observeres det at 61% av nybygde skip vil benytte seg av LNG som primært drivstoff. Bruken av LNG reduserer partikkelutslipp (PM) med mellom 95% og 100%, reduserer svovelutslipp til praktisk talt null og reduserer nitrogenutslipp med opp til 85%. Som et overgangsdrivstoff gir LNG store umiddelbare fordeler, samtidig som disse skipene vil kunne oppgraderes til fremtidige generasjoner av bærekraftige maritime drivstoff.

Eksosrensesystemer (EGCS)

- Mer enn 79% av den globale trafikkapasiteten benytter seg av EGCS for å møte utslippskravene som stilles i dag, en økning på 7% siden 2021. Samtidig vil 81% av nybygde skip som ikke er laget for drift på LNG være utstyrt med EGCS.

Avanserte rensesystemer for avløpsvann –

100% av nye bestilte skip skal ha avanserte rensesystemer ombord, og i dagens flåte av CLIA sine havgående fartøyer har 78% tilsvarende gode systemer. Dette representerer en økning på 9% sammenliknet med 2021.


« Tilbake

 CMS by Makeweb.no