Meny
12.07.2023

Coromatic sørger for livsviktig reservestrøm ved nye SUS

– Vi snakker om liv og helse og om kritisk infrastruktur her. Da er det ikke rom for feil.

Bildet: Coromatic, spesialister innen reservekraft og uavbrutt strømforsyning (UPS), leverer og installerer til prosjektet. Foto: Coromatic

Det sier Morten Møller, elektroteknisk byggeleder på det som i dag er Norges største byggeplass, det nye universitetssykehuset i Stavanger (SUS). Han har ansvaret for elektroarbeidene og høyspentanlegget på gigantprosjektet, og dermed også for at sykehuset har strømtilførsel til enhver tid.

– Dersom nettstrømmen stopper, må sykehus ha fungerende dieselaggregater som kan generere reservekraft, eller nødstrøm. I tillegg er det enkelte kritiske, tekniske installasjoner som er nødt til å ha fullstendig uavbrutt kraftforsyning, som for eksempel operasjonsstuer, forklarer prosjektlederen.

Begge deler er det Coromatic, spesialister innen reservekraft og uavbrutt strømforsyning (UPS), som leverer og installerer til prosjektet.

STRENGE MYNDIGHETSKRAV

– Å bygge sykehus kommer med en hel del myndighetskrav, ikke minst når det kommer til elsikkerhet. Gjeldende forskrifter stiller strenge krav til oppbygging av strømforsyningen, slik at sykehusene kan opprettholde driften dersom det offentlige strømnettet svikter. Det er derfor vi trenger nødstrømaggregater og UPS-anlegg, legger Gunnar Svensen til.

Svensen jobber som byggeleder teknikk på nye SUS, og har blant annet ansvaret for den uavbrutte strømforsyningen. Ifølge myndighetskravene skal enkelte av de mest kritiske sykehusinstallasjonene til enhver tid ha tilgjengelig kraft fra en alternativ strømkilde innen et halvt sekund ved nettutfall.

– Det er kort sagt snakk om strømmen som leveres til sykehuset i tiden mellom at strømnettet svikter og nødkraftanlegget kommer i gang. Mens dieselaggregatene kan bruke et drøyt halvminutt på å starte opp, slår UPS-anlegget og batteriene inn umiddelbart. Deretter skal de kunne sikre drift i opptil en time, i tilfelle oppstarten på dieselaggregatene skulle bli forsinket.

Bildet: Kontrollpanel nødstrøm ved SUS. Foto: Coromatic
INSTALLERES SÅ SENT SOM MULIG I PROSJEKTET

Det sier Ernst A. Huber, UPS-ansvarlig fra Coromatic. Med over 17 års bakgrunn innen nødstrøm, og med erfaring fra tilsvarende leveranser til blant annet St. Olavs hospital i Trondheim og Haukeland sykehus i Bergen, vet han hva han snakker om.

– Til SUS leverer vi totalt 19 UPS-systemer. Dette er avanserte tekniske installasjoner som allerede er installert i prosjektet, men vi venter så lenge vi kan med å installere selve batteriene tilknyttet UPSene. Det er et poeng at batteriene installeres så sent som mulig i prosjektet så de har maksimal kapasitet. Men innen utgangen av året skal vi få de på plass, før vi går i gang med oppstart og testing våren 2024, forklarer Huber.

Når den uavbrutte strømforsyningen først er på plass og bygningene står klare, vil en månedlig driftstest av batteriene være en viktig del av sykehusets beredskapsevne.

STORT OG KOMPLEKST MASKINERI

Til tross for at det skal installeres nærmere hundre tonn med batterier for å sikre uavbrutt strømforsyning til SUS, utgjør ikke dette mer kraft enn at den mest kritiske infrastrukturen kan holde det gående i lenger enn én time. Derfor får sykehuset også installert fire dieseldrevne nødstrømaggregater fra Coromatic. Selskapet har på toppen hatt opptil 12 montører på byggeplassen for å montere anlegget, forklarer prosjektleder i Coromatic, Tom Jensen.

Bildet: Eksosrør for nødstrøm. Foto: Coromatic
TRENGER FIRE AGGREGATER

– Totalt leverer vi et nødstrømanlegg med 2500 kVA ytelse, som med stående drivstofflagre er nok til å drifte nødvendige funksjoner ved sykehuset opptil 72 timer. Det er i henhold til myndighetskravene fra DSB.

Det er SUS-prosjektets rådgivende ingeniører som har estimert at byggetrinnets rundt 125.000 kvadratmetere trenger fire aggregater for å kunne holde hjulene i gang i en nødsituasjon. I tillegg til aggregatene leverer også Coromatic tilhørende ventilasjon, eksos, drivstofftanker, elektro- og automatikktavler, strømskinner og koblinger, og står selv for montering, igangkjøring og testing før anlegget overleveres. Og det er ikke små dimensjoner på leveransen:

– Nødkraftanlegget er et stort og komplekst maskineri som på grunn av størrelsen må inn tidlig i byggeprosessen. Det er en del utfordringer knyttet til så store installasjoner. Det er for eksempel ikke mulig å mellomlagre slike aggregater på byggeplass dersom andre deler av prosjektet skulle bli forsinket. Derfor er det ikke mye slingringsmonn når 130 entreprenører skal koordineres inn i ett og samme prosjekt, illustrerer Møller.

Bildet: Skorstein for dieselaggregat. Foto: SUS
NÆRMER SEG IGANGKJØRING

Han berømmer samarbeidet og fleksibiliteten mellom Coromatic og SUS, helt fra prosjekteringsfasen til montering.

– All montasje og levering som skjer på byggeplassen er nøye planlagt og henger tett sammen med de ulike byggetrinnene. Når en entreprenør skal inn med så store komponenter som Coromatic sine, krever det et spesielt tett samarbeid. Et godt eksempel på det er leveringen og monteringen av den 48 meter lange skorsteinen, legger Svensen til.

Når dieselaggregatene er i drift, avgir de nemlig som forbrenningsmotorer flest, eksos. Denne må opp og bort fra sykehusbygningene. Derfor var en tidlig del av leveransen en stor skorstein som ble kom til byggeplassen i to deler og som Coromatic har montert. Den leder eksosen opp og vekk fra sykehuset.

– Vi nærmer oss nå sluttføringen av nødstrømleveransen til nye SUS. All infrastrukturen er på plass, og i sommer blir det igangkjøring og testing av anlegget. Så skal vi trimme og optimalisere driften av aggregatene før offisiell overlevering høsten 2024 når hele sykehuset står klart, avslutter Jensen.

Bjørn Laberg

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no