Meny
16.05.2021

Byggforskserien viser hva du kan bygge uten å søke

1. mai kom en forskriftsendring som innebærer at man kan bygge terrasser og små tilbygg på egen eiendom uten å måtte søke kommunen om tillatelse.


Byggforskserien beskriver detaljert hvilke tiltak som nå er unntatt fra søknadsplikten. Eksempler på tiltak som kan være unntatt søknadsplikt: terrasser, mindre tilbygg, mindre fasadeendringer, levegg/skjermvegg, innhegning/gjerde, forstøtningsmur og bearbeiding av terreng. Ill.: SINTEF

Den reviderte anvisningen 241.012 Mindre tiltak som er unntatt fra søknadsplikt gir en detaljert oversikt over tiltak som er unntatt fra søknadsplikt etter plan- og bygningsloven (pbl) og byggesaksforskriften (SAK10), og hvilke betingelser som gjelder.
   Anvisningen beskriver hensyn og ansvar, og gjør rede for lovbestemmelser, forskriftskrav, regler og forutsetninger. Framgangsmåte ved nabomerknader og klagebehandling er også omtalt.
   – Det blir nå mulig å sette opp terrasse på inntil én meters høyde med rekkverk uten å søke, og mindre tilbygg på inntil 15 kvadratmeter som kan brukes til beboelse og varig opphold, sier seniorrådgiver Anders Kirkhus i SINTEF.
   Tiltak som er unntatt fra søknadsplikt, skal ikke føre til fare eller urimelig ulempe for omgivelsene eller allmenne interesser. Kravet samsvarer med grannelova. Tiltak bør også være innordnet det som er sedvanlig på stedet og utformet med hensyn til strøkets karakter.
   Byggforskserien 241.010 behandler søknadspliktige tiltak som krever ansvarlig foretak. Søknadspliktige tiltak der tiltakshaver selv kan søke er beskrevet i 241.013.

Kilde: NTB Kommunikasjon

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no