Meny
20.07.2015

Bygger fly med 3D-printer

Enova investerer 7,7 millioner kroner i Norsk Titanium (NTi), som skal produsere titandeler til flyindustrien med egenutviklet 3D-print-teknologi. Den nye produksjonsmetoden kan mer enn halvere svinnet i produksjonen.

– 3D-printing krever mye mindre råmateriale, gir store energibesparelser og går dessuten mye raskere enn vanlig produksjon. Dette har vi stor tro på, sier prosjektleder Brede Vigdal i NTi.

Sparer materialer
Titan er metallet med høyest styrke i forhold til vekt og anvendes derfor til å bygge lettere fly som forbruker mindre drivstoff. Dagens produksjon av titankomponenter er imidlertid energikrevende, og svært mye metall går til spille: I dag kjøpes fem ganger mer titan til flykomponenter enn det som faktisk kommer seg opp i luften, og omtrent 40 prosent av det opprinnelige materialet ender som skrapmetall.
   Med 3D-printer-teknologien kan NTi redusere svinnet fra dagens 80 prosent ned til 30–40 prosent i snitt – og enda mer for de komponentene som egner seg best for 3D-printing.
   – I vanlig produksjon tar man en hel barre eller plate av titan og maskinerer ut den strukturen man ønsker. Også hos oss ender prosessen med maskinering, men vi starter med at en 3D-printer lag for lag bygger en struktur som ligner den endelige komponenten. Det gjør at vi trenger mye mindre titan til å lage samme komponent, forklarer Vigdal.

Sparer energi
Prosjektet er beregnet å gi en årlig energibesparelse på 747 000 kWh sammenlignet med konvensjonell produksjonsteknologi. Besparelsen vil øke etter hvert som produksjonsvolumet stiger.
   – 3D-printingen reduserer behovet for maskinering til et minimum, noe som igjen begrenser energibehovet. Dette er et spennende eksempel på hvordan introduksjon av ny teknologi kan gi en produksjonsprosess et mye hyggeligere klimaregnskap, sier markedsdirektør Audhild Kvam i Enova.
   3D-printingen muliggjør i tillegg lokal produksjon med få prosesstrinn, der man slipper å måtte transportere materiale og deler over store avstander mellom de ulike prosessene, slik tilfellet ofte er i dag. Også dette begrenser energibehovet.

Kan bli den første
Etter et langt utbyggingsløp med betydelige investeringer har NTi siden 2008 bygd to prototyper og en pilotmaskin. Nå står de klare for å demonstrere at teknologien også evner å masseprodusere med like høy kvalitet. Med støtte fra Enova og Innovasjon Norge vil de utvikle, bygge og teste en kommersiell demonstrasjonsmaskin som skal bringe teknologien videre til fullskala volumproduksjon av titankomponenter for flyindustrien.
   – Målet er at den nye maskinen skal bli den første kommersielle 3D-printeren for store, komplekse komponenter i titan. Det aller viktigste ved prosjektet er likevel grunnlaget det legger for å bygge flere slike produksjonsenheter, sier Vigdal i NTi.
   NTi starter prøvedriften i slutten av tredje kvartal 2015 og regner med å være i ordinær drift fra slutten av 2016.

Kilde: Enova

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no