Meny
20.10.2017

Bruker nye METTLER TOLEDO-vekter for å sikre fuglenes overlevelse

METTLER TOLEDO-vekter bidrar til å sikre at antallet kiwifugler øker gjennom å gi profesjonell veiehjelp til Operation Nest Egg (O.N.E.), som er et program for innsamling og ruging av kiwiegg slik at fugleungene blir beskyttet frem til de er store nok til å kunne forsvare seg mot rovdyr.

METTLER TOLEDO-vekter brukes til å sikre at vekten på kiwikyllinger som klekkes i fangenskap, øker nok til at fuglene overlever når de slippes fri i naturen. Nøyaktig veiing av kyllingene er avgjørende for at det ti år gamle programmet skal lykkes.
   Kiwifugler som ikke kan fly, forsvarer seg mot rovdyr i stedet for å fly bort. I New Zealands natur blir cirka 50 prosent av kiwieggene ikke klekket. Av dem som klekkes, dør ca. 90 prosent av fugleungene i løpet av de første seks månedene, og de fleste av disse blir drept av katter eller røyskatter. Mer enn 200 kyllinger blir hvert år fôret og pleiet av ideelle organisasjoner rundt om på New Zealand, mange i Auckland Zoo.
   Vekten er en nøkkelindikator på om kyllingene er klare til å ta steget videre til neste del av ferden. Ved hjelp av dataene kan dyrepasserne tilpasse fôringsplaner for å sikre at fuglene trives og ikke slippes for tidlig når sjansen for å overleve er mindre. Pålitelige, brukervennlige laboratoriums-vekter fra METTLER TOLEDO er en integrert del i dyrehagens prosess.
   Vekten når den klekkes, er en viktig milepæl for en kiwikylling, og vekten varierer i gjennomsnitt mellom 325 til 400 gram. Fugleungene klekkes med en stor og næringsrik plommesekk, som de gradvis absorberer gjennom navlen i løpet av sine første ti levedager. Deretter faller vekten på kyllingene inntil de blir matet. Over en tre–fire-ukers fôringsperiode i dyrehagen får de deretter gradvis tilbake vekten de hadde da de ble klekket. Når denne vekten er oppnådd, er kyllingene klare til å slippes ut i beskyttede naturområder, for eksempel på øyreservater eller på fastlandet. Her oppholder de seg til de er nesten voksne fugler og har fått en vekt på 1,2 kg – en størrelse der de er sterke nok til å kunne forsvare seg mot rovdyr.
Etter en siste sjekk av vekten, for å bekrefte tilstrekkelig størrelse, flyttes kyllingene tilbake til de områdene der de ble unnfanget. METTLER TOLEDO er stolt av å være med på å sikre at O.N.E.-programmet lykkes og at New Zealands nasjonalsymbol kan bevares.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no