Meny
11.02.2021

Brannrammede svensker fikk luftrenser etter besøk av UiOs mobile laboratorium

I flere måneder har det brent i et avfallsdeponi i Sverige. Først da UiOs spesialbygde SUV kom på besøk, fikk folk i nærheten luftrenser i huset.


Felix Piel og Alexander Håland kastet seg i den spesialbygde bilen for å analysere lufta nær brannen i Sverige. Foto: Alexander Håland/UiO

Den lille bygda Kagghamra i Botkyrka kommune tre mil sørvest for Stockholm har de siste månedene vært plaget av brann på en søppeldynge. Det som brenner er usortert bygningsavfall som kan gi fra seg massevis av skumle giftstoffer.
   En brann i november ble slukket, men prøver viste at vannet fra slukningsarbeidet inneholdt store mengder av tungmetaller, dioksiner (en gruppe klorholdige giftstoffer) og det giftige grunnstoffet arsen.
   Lille julaften begynte det å brenne igjen, og i flere uker har røyk fra brannen bekymret innbyggerne i kommunen. Folk som bor i nærheten forteller til SVT at de ikke tør gå ut når vinden sender røyken i deres retning.
   For å finne ut hvor ille det var, tok Miljöförvaltningen i Stockholm kontakt med professor Armin Wisthaler ved Kjemisk institutt på Universitetet i Oslo.
   De visste nemlig at forskergruppen hans hadde verktøyet de trengte for å måle hvilke gasser som spredte seg fra brannen.
   – Vi hadde akkurat gjort ferdig det mobile laboratoriet vårt, og dette var en god mulighet til å vise hva vi kan få til, sier Wisthaler til Titan.uio.no.
   To dager og noen byråkratiske hindringer senere kjørte postdoktor Felix Piel og stipendiat Alexander Håland fra Oslo mot Kagghamra i den spesialbygde SUV-en.

Sammenligner med skogbranner
Bak i bilen er det montert et massespektrometer som kan måle organiske forbindelser i lufta. Lufta suges inn gjennom et rør som stikker opp fra taket. Den samme teknologien er tidligere brukt for å gjøre lignende målinger fra NASA-fly.
   – Vi vet fra målinger av skogbranner at branner gir fra seg mange partikler og gasser, sier Wisthaler.
   Konsentrasjonen av partikler har svenskene målt selv, og de fant mye partikkelforurensning. Men gassene trengte de hjelp til.
   – De visste at vi har lang erfaring i å måle gasser fra branner.
   Det var dette tidligere arbeidet forskerne sammenlignet med der de kjørte rundt i den lille bygda. Prøvene analyseres på stedet og trenger ikke sendes langt av gårde.
   – Vi så at det mye mer av giftige forbindelser som benzen, styren og organiske cyanider når vi sammenlignet med skogbranner, sier Wisthaler.
   Verken i Sverige eller Norge finnes det lover som sier hva myndighetene skal gjøre når høye kortsiktige utslipp påvirker folkehelsen. Men målingene fra den mobile lab’en førte til at de lokale myndighetene tok grep.
   Nå vil alle som bor mindre enn tre kilometer fra brannen, motta luftrensere i hjemmene sine. Kommunen tok denne beslutningen bare et par dager etter at de fikk de første svarene fra luftanalysene i UiO-bilen.

CO2-fangst og diagnosering av sykdommer
Instrumentet og teknologien, som har fått navnet Ionicon PTR-TOF 1000 QB analyzer, har vært brukt til å måle innholdet i utslipp fra biler og fra skogbranner.
  – Her i Norge bruker vi den mye for å måle utslipp fra CO2-fangstanlegg. Det neste kan bli å analysere pust. Det er organiske molekyler i pusten din, og kanskje det kan brukes for å påvise visse sykdommer.
   – I bunn og grunn er det en ultrasensitiv sensor for organiske molekyler, og organiske molekyler er det overalt, sier Wisthaler.
   Nå har de også vist at de kan håndtere en utrykning på kort varsel.

Kilde: NTB Kommunikasjon

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no