Meny
05.09.2014

Basware og Mastercard introduserer Basware Pay

MasterCard og Basware frigjør kontantstrømmen og forbedrer punktlige B2B-betalinger med ny løsning.

- Ved å kombinere MasterCards globale nettverk og innovative teknologi med Baswares bransjeledende plattform fra innkjøp- til betalingsløsninger er potensialet stort for å skape endringer som har reell verdi, sier konsernsjef i Basware, Esa Tihilä.

Over halvparten (57 prosent) av de internasjonale virksomhetene som deltok i Baswares og MasterCards undersøkelse, innrømmet at de bevisst hadde utsatt betalingen til sine leverandører i løpet av de siste 12 månedene. Funnene understreker en dårlig betalingskultur da også tre av fire virksomheter ser på betalingsutsettelser som normal praksis. Dette skader spesielt små og mellomstore bedrifter (SMB).  

Optimaliserer arbeidskapitalen
For å gjøre slutt på denne syklusen har Basware og Mastercard introdusert Basware Pay. Dette er en løsning som kobler sammen betalingsprosessene til innkjøper og leverandør, noe som muliggjør full utnyttelse av arbeidskapitalen. Innkjøperne får bedre håndtering av kontantstrømmen og leverandørene mottar betaling raskere.  
  – Ettersom tre av fire bedrifter har mer enn 50 leverandører og om lag to tredeler sender og mottar mer enn 100 fakturaer i måneden, vil en kultur for sene betalinger påvirke både den enkelte organisasjon og økonomien som helhet, sier konsernsjef i Basware, Esa Tihilä. 
  – Selv om et visst nivå av kontantlagring kan være forståelig i vårt finansielle klima, reflekterer det ineffektive prosesser og en svak praksis. Bedrifter må selv ta dette ansvaret og sørge for at en god distribusjonskjede bidrar til å frigjøre verdier og holde pengeflyten gående.
  Ved å bygge på det eksisterende samarbeidet har Basware og Mastercard kombinert selskapenes ekspertise og evner gjennom tilgjengeliggjøring av Basware Pay – som er en innovativ og ny løsning spesielt utviklet for å optimalisere arbeidskapitalen. 

Løsningen
Basware Pay utvider verdien av behov til betalingsprosessen ved å tilby en unik global betalingsløsning. Løsningen kobler leverandørens og kjøperens betalingsprosess via Basware Commerce Network. Leverandørens faktura blir sent gjennom dette nettverket, og når den blir godkjent av kjøperen blir fakturaen klar for betaling gjennom et virtuelt MasterCard-kontonummer. Leverandøren mottar dermed betaling innenfor avtalt tid, mens innkjøperen gis tilgang på utvidede betalingsbetingelser. Dette nettverket kan gi begge parter fordeler som utfyllende oppgjørsdata samt full prosess- og betalingssynlighet – noe som igjen fører til mindre komplikasjoner relatert til selve betalingen.  

Tar friksjonen ut av systemet
– Mer enn noen gang er globale bedrifter avhengige av et stadig mer komplekst globalt nettverk av partnere og distributører, og evnen til å samhandle effektivt er nøkkelen til å utnytte fordelene ved å kunne delta i et rikt og globalt økosystem, sier Hany Fam, leder for MasterCard Enterprise Partnerships. – Integrering av fakturerings- og betalingsprosesser kan ta friksjonen ut av systemene og bedre den totale økonomien. Ved å kombinere MasterCards globale nettverk og innovative teknologi med Baswares bransjeledende plattform fra innkjøp- til betalingsløsninger er potensialet stort for å skape endringer som har reell verdi, sier han. 

Undersøkelsen
Over 1000 strategiske beslutningstakere i Australia, Europa (deriblant Norge) og USA deltok i den kvalitative undersøkelsen ”Creating Payment Energy”. Resultatene viser spenningen mellom kapitalstyringen og effektive betalingsprosesser. Her er noen av de viktigste funnene: 

  •      Selv om det store flertallet (88 prosent) av respondentene er enige om at distributørene burde betales umiddelbart, viser det seg at over halvparten (57 prosent) innrømmer å ha utsatt betalinger til disse i løpet av de siste 12 månedene.

  •      Tre av fire (74 prosent) beslutningstakere tror utsatte betalinger er et kjensgjerning i forretningslivet og vil alltid forekomme selv om 90 prosent erkjenner at betalingsutsettelser har store konsekvenser for bedrifter, som evnen til å betale sine ansatte eller at det reduserer  investeringsmuligheter.

  •      To tredeler (67 prosent) innrømmer at de har brukt betalingsbetingelser som en strategisk spak for å bidra til å styre kontantstrømmen.

  •      Kun én av fire bedrifter har svært automatiserte prosesser for å håndtere betaling effektivt.


« Tilbake

 CMS by Makeweb.no