Meny
15.02.2021

Bare to av ti kan lade hjemme

Kun 20 prosent av bilistene har tilgang til godkjent lader for elbil og hybrid på egen bopel, viser ny undersøkelse.


ULIKT I BY OG BYGD: Hjemmelader for elbil er mest utbredt i hovedstadsområdet og storbyene, viser en ny undersøkelse. (Foto: Colourbox)

Det er betydelige forskjeller mellom by og bygd, viser målingen, som er foretatt av YouGov for Autobransjens Leverandørforening (ABL).
   I hovedstadsområdet oppgir 35 prosent at de har opplegg for lading på bopelen. Det samme svarer 26 prosent av de som er bosatt i byer med mer enn 50 000 innbyggere. I mindre byer faller andelen til 15 prosent.
   I landområder og tettsteder der det bor færre enn 5000 har 12 prosent ladeopplegg hjemme.
   – Forskjellene gjenspeiler at innfasingen av elbiler går særlig raskt i Oslo og andre storbyer. Disse ulikhetene vil trolig bestå en god stund, men andelen som investerer i hjemmelader vil nok øke ganske raskt over alt, sier Arild Hansen, daglig leder i ABL.

Praktisk og lønnsomt
Økt utbredelse av ladeløsning på egen bopel er en nøkkelfaktor for fortsatt vekst i elbil-andelen, mener Ståle Kvitle, leder for e-mobility i DEFA.
   Selskapet er Nordens ledende leverandør av komplette ladeløsninger for boliger, bedrifter og parkeringsanlegg.
   – Vårt inntrykk er at de aller fleste ønsker å kunne dekke ladebehovet sitt hjemme. Det er mye mer praktisk å kunne lade der man naturlig har stanset, enn å måtte stanse ved en hurtiglader. I lengden sparer man dessuten mye penger på egen ladetilgang, sier Kvitle.
   DEFA får også et økende antall henvendelser fra borettslag og sameier.
   – Svært mange er i gang med diskusjoner og prosesser for å få på plass en god ladeløsning. Generelt ser vi også stor interesse for funksjonen som gjør det mulig å dele lader gjennom en app. Slike løsninger bidrar til fleksibel ladeinfrastruktur og god utnyttelse av kapasiteten.

Vil unngå belastningstopper
Elektrifisering av bilparken er også avhengig av tilstrekkelig kapasitet i strømnettet. Elvia AS, som leverer strøm til rundt to millioner mennesker i Innlandet, Oslo og Viken, mener at man på Østlandet er godt rustet for å håndtere den ventede veksten.
   – Noe investeringer i økt kapasitet må påregnes, men det bygges kontinuerlig ut for å håndtere dette. Særlig kan det bli behov for forsterkninger i det kundenære lavspenningsnettet, sier Morten Schau, kommunikasjonssjef i Elvia.
   Selskapet har satt i gang pilotprosjektet Aktive Hjem for å motvirke belastningstopper i anstrengte perioder, blant annet ved å stimulere til elbillading om natten og i helgene.
   – Det skal være både enkelt og praktisk å lade elbilen hjemme, men det bør skje ved hjelp av godkjent utstyr. Et vanlig elektrisk anlegg er ikke dimensjonert for høy belastning over tid. Å benytte en ordinær stikkontakt kan derfor føre til overoppheting og brann, sier Schau.


« Tilbake

 CMS by Makeweb.no