Meny
01.09.2014

Banebrytende sporingsløsning for olje- og gassindustrien

Innovativ sporingsløsning vil gi betydelig reduserte kostnader forbundet med feilsendt og forsinket utstyr.

Eksperter innenfor militær logistikk, kommersiell virksomhet og detaljhandel har bidratt til utviklingen av en banebrytende løsning for å spore opp forsvunnet, feilsendt og forsinket utstyr. Dette problemet koster olje- og gassektoren flere milliarder dollar hvert år.
  Med utgangspunkt i ekspertise fra egen organisasjon og andre spesialister på materialsporing har Swire Oilfield Services, en ledende global leverandør av fraktløsninger, lansert bransjens første fullstendige sporingsløsning: OverVu. Swire Oilfield Services presenterte OverVu om bord på s/s LOYAL ved havnen i Stavanger under ONS-messen i august.
  Med denne topp moderne programvaren kan selskaper identifisere, lokalisere og spore materiell og utstyr over hele verden via en nettleser. OverVu er basert på nettjenester som kan tilpasses og enkelt integreres i eksisterende forretningsprogrammer. For å oppfylle markedets behov og ta høyde for markedets dynamiske karakter bruker Swire Oilfield Services' sporingsløsning komponenter som overholder internasjonale standarder for identifisering av materiell og utstyr, datakommunikasjon og deling. En slik tilnærming er uhyre viktig for det globale energimarkedet og vil sikre at løsningen tas i bruk og blir ubredt.  

Kombinasjon av GPS og RFID
OverVu bruker en kombinasjon av Global Positioning System (GPS), Radio Frequency Identification (RFID) og annen teknologi for automatisk identifisering (auto-ID) for å innhente alle relevante data om bevegelsene til alle enheter – ikke bare containere – praktisk talt hvor som helst i verden. Swire Oilfield Services tilbyr også et fullstendig opplæringsprogram og døgnbemannet brukerstøtte.
  Nick Coaton, General Manager of Track & Trace Solutions, som har hatt det overordnede ansvaret for produktutviklingen, sier: – Vi har utviklet OverVu for å oppfylle våre egne behov og kundenes behov. Effektivitet i forsyningskjeden er svært viktig for bransjen, og det vil bli stadig viktigere etter hvert som virksomheten beveger seg over i mer krevende omgivelser. Når kundene takket være OverVu får fullstendig innsyn i hele forsyningskjeden, kan de fatte bedre, mer nøyaktige beslutninger og på den måten spare tid, senke driftskostnadene og øke medarbeidernes sikkerhet. 

Lenge etterspurt
Siden tap og forsinket levering av utstyr koster bransjen flere milliarder dollar hvert eneste år, har en slik løsning lenge vært etterspurt, blant annet av bransjeorganisasjoner som Norsk olje og gass. 
  Roar Lorvik, som har ansvar for RFID-løsninger hos GS1 Norway, sier: – I utviklingen av OverVu har Swire Oilfield Services brukt globale GS1-standarder, noe som er avgjørende for effektiv drift og informasjonsdeling i hele forsyningskjeden. Swire Oilfield Services er medlem av GS1 og samarbeider med GS1 Norway gjennom å være hovedpartner i SmartCentre. Innenfor disse rammene skal Swire og GS1 Norway lage en demo ved GS1 Norways SmartCentre for å vise bruk av Swires innovative sporingsløsning.
  Samtidig bidrar GS1 Norway til arbeidet med å utvikle EPIM LogisticsHub (ELH), en felles kunnskapsbase for sporing av containere og utstyr i norsk offshoreindustri. GS1 Norway deltar også i referansegruppen for ELH.
  Knut Vala, som er leder for drift og utvikling hos GS1 Norway, sier: – Et sentralt element i ELH-prosjektet er bruk av globale standarder, som er avgjørende for å sikre interoperabilitet i det globale markedet. Flere GS1-standarder – de samme som brukes i OverVu – brukes også her.

Ulike fagområder
Da Swire Oilfield Services skulle sette sammen det tverrfaglige teamet bak OverVu-løsningen, hentet selskapet inn sentrale medlemmer fra fagområder utenfor energisektoren, for eksempel militær logistikk og detaljhandel, der lokalisering av og status for materiell er fundamentalt. Bruk av ulike typer auto-ID-teknologi kan beviselig gi langt mer pålitelige data i forsyningskjeden innenfor disse områdene.
  Nick Coaton konkluderer:  – Poenget er at OverVu er en løsning som på en enkel og kostnadseffektiv måte kan tilpasses til og integreres i kundenes eksisterende systemer. Vi ønsker å skreddersy løsningen slik at den oppfyller kundenes individuelle behov, og vi mener at den har potensial til å revolusjonere forsyningskjeden i energisektoren.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no