Meny
09.06.2021

Banebrytende autonom drone skal holde Oslofjorden ren

Dronen er et helelektrisk ubemannet overflatefartøy, designet for å fjerne uønsket marint plastavfall i og like under vannflater i havner, kanaler, elvemunninger og andre marine miljøer.

Dronen er den første i sitt slag i verden som kan operere helt autonomt med å rydde opp marint plastavfall i Oslos havnebasseng. (Foto: Henrik Eriksen Saillogic)

Droneprosjektet i Oslo havn er et innovasjonssamarbeid mellom Oslo Havn, Bymiljøetaten, Handelens miljøfond, det Oslobaserte oppstartsselskapet Clean Sea Solutions AS og Maritime Robotics AS i Trondheim.
   Det er Clean Sea Solutions og Maritime Robotics som har utviklet «Oslodronen», eller Cleaning Drone V1 (CDV1) som er dens foreløpige offisielle navn. Dronen er et helelektrisk ubemannet overflatefartøy, designet for å fjerne uønsket marint plastavfall i og like under vannflater i havner, kanaler, elvemunninger og andre marine miljøer. Den har et unikt system for selvtømming i et selvdesignet stasjonært avfallsbasseng når den er full.
-   For oss har dette vært en utrolig spennende reise fra idé og de første skissene til et realisert produkt som fungerer etter hensikten. Det er fortsatt lang vei igjen, men dette er virkelig en milepæl. Vi retter en stor takk til Bymiljøetaten, Oslo Havn og Handelens miljøfond som våget å satse på et oppstartsselskap som oss, og ikke minst til alle de dyktige menneskene i Maritime Robotics for et fantastisk samarbeid om realiseringen av prosjektet, sier Catharina Frostad grunder i Clean Seas Solution.
   Dronen styres via et grafisk brukergrensesnitt, Vehicle Control Station (VCS), utviklet av Maritime Robotics eller via mobilapp. Dronen kan også utstyres med sensorer for kartlegging av havbunnen og innhenting av miljødata.
   -   Maritime Robotics er en av verdens ledende selskap innenfor ubemannede og autonome overflatefarkoster, og nå og kunne få brukt vår teknologi og kunnskap innenfor et så verdensomfattende problem gleder oss. Vi ser fram til at drona nå kommer i drift slik at vi kan høste videre erfaringer og se hvordan teknologien kan bli en bidragsyter mot marin forsøpling. Vi vil takke alle bidragsytere til prosjektet, så håper vi at vi om noen år kan si at dette var starten, og at etter hvert alle havner og marinaer vil følge etter og skaffe seg sine egne droner for å bidra lokalt til et globalt problem, sier Eirik Hovstein COO, Maritime Robotics.

Fjerner plast fra sjøen

Plast i havet er et globalt problem og det er beregnet at det går tilsvarende et lastebillass med plast i havet hvert minutt, året rundt. I følge WWF kommer 80 prosent fra aktiviteter på land og opp til 94 prosent synker til bunns når det kommer ut i åpent hav. Det er derfor nødvendig med tiltak for å hindre tilsiget av plast i havet. Dronen bidrar til dette gjennom å rydde opp langs land der problemet er størst og opprydningstiltakene mest effektive.
   Oslo kommune ved Oslo Havn og Bymiljøetaten satser på flere nye innovasjoner innen søppelhåndtering og tiltak mot plast i havet.
   -   Oslo Havn har verdens første elektriske miljøbåt av sitt slag og flytende søppelkasser som rydder plast og søppel i fjorden. Oslo Havn skal være i forkant av utviklingen, og ta i bruk og være med på å utvikle innretninger som sørger for at mindre avfall havner i sjøen. Oslo Havn bidrar med finansiering og utprøving. Det har vært spennende å delta i utviklingen av den autonome dronen sammen med Clean Seas Solution og Maritime Robotics AS, og vi gleder oss til å ta den i bruk, sier Svein Olav Lunde, teknisk direktør i Oslo Havn.
-   Plast- og marin forsøpling er en problematikk som berører oss alle. Derfor vedtok Oslo kommune i 2019 en handlingsplan mot plastforurensning, og det ble samtidig opprettet en støtteordning hvor aktører kunne søke om tilskudd til prosjekter som bidrar til plastsmarte løsninger. Utvikling av dronen er et av mange gode tiltak som har fått støtte gjennom denne ordningen. At Oslo blir en av de første byene i verden til å ta i bruk en slik drone til rydding av marint avfall er veldig spennende, og viser at samarbeid mellom næringslivet og det offentlige er en viktig forutsetning for å kunne lykkes i arbeidet, sier Gerd Robsahm Kjørven, direktør i Bymiljøetaten.
   Handelens miljøfond har bidratt i finansieringen av dronen.
-   Det å rydde plast i havet er en enorm jobb, og vi trenger både mennesker og maskiner som dette for å komme i mål. Selv om det kan være lett å bli blendet av ny og spennende teknologi må vi aldri glemme hvorfor vi gjør det vi gjør. I 2021 planlegger vi å bruke mer enn 150 millioner på opprydding, og det gjør vi fordi naturen begynner å nå sitt bristepunkt. Naturen trenger vår hjelp, sier Eirik Oland, konstituert daglig leder i Handelens Miljøfond.
   Lansering av dronen er en milepæl i pilotprosjektet, og Clean Seas Solutions og Maritime Robotics håper å dra nyttige erfaringer fra Oslo til å utvikle produktet videre mot kommersiell lansering i et voksende globalt marked for autonome løsninger for å hindre og redusere marin plastforurensing. Et problem som FN har beskrevet som det raskest voksende miljøproblemet i verden.

Kilde: NTB Kommunikasjon


« Tilbake

 CMS by Makeweb.no