Meny
18.01.2021

Avanserte energisystemer for produksjon av grønn hydrogen

TechnipFMC får finansiering av Innovasjon Norge til å pilotere nytt fornybart energisystem.


TechnipFMC leder et konsortium som skal bygge og teste fornybart offshore hydrogen energisystem: Deep Purple.
   Innovasjon Norge har gitt økonomisk støtte for å realisere pilotprosjektet på 90 millioner NOK.
   Pilotprogrammet vil gjøre det mulig for TechnipFMC å fortsette utviklingen av avanserte energisystemer for havvind i kombinasjon med produksjon av grønn hydrogen. Å bygge og drive disse energisystemene offshore er en fordel fra et miljøperspektiv. Å designe anleggene autonomt og i storskala er avgjørende for å akselerere energiomleggingen. Utviklingen av Deep Purple energisystem ble startet i 2016 og har vært støttet av Norges Forskningsråd.
   Konsortiet består av ledende industripartnere: Vattenfall, Repsol, ABB, NEL, DNV GL, UMOE og Slåttland, støttet av akademia, forskningsselskaper og klynger.
   Pilotanlegget vil forberede for storskala kommersiell bruk offshore. Arbeidet innebærer sammenstilling og testing av prosessanlegget, med fokus på utvikling av kontroll- og rådgivningssystem for autonom operasjon offshore.
   Jonathan Landes, leder av Subsea forretningsenhet uttaler: “Å sikre finansiering for pilotering er et viktig skritt på veien til kommersialisering. Vi er glad for at våre partnere og Innovasjon Norge vil samarbeide med oss for å fremme utviklingen av fornybar energi. Deep Purple er et eksempel på vår forpliktelse til å samarbeide med kunder og industri for å utvikle banebrytende teknologier, utnytte vår bransjekunnskap og ekspertise for å drive frem energiomleggingen."


« Tilbake

 CMS by Makeweb.no