Meny
27.03.2014

Aurora Nova fra Saltdalshytta

Aurora Nova er en ny hytteserie med pulttak fra hytteprodusenten Saltdalshytta. Nova betyr ganske enkelt ny, og som navnet antyder, er karaktertrekk fra Saltdalshyttas eksisterende Aurora-serie også til stede. Blant annet er vinduene nært beslektet, men her har produsenten gått enda et steg videre i arbeidet med å skape spennende og kontrastrike fasader med store vindusfelt som slipper omgivelsene tett innpå.  
  I tillegg er Aurora Nova krydret med stilrene og funksjonelle detaljer som hever helhetsinntrykket, f.eks. lektekledning i overgangen vegg/tak og metallbeslag langs takets kant og i hjørnedetaljer. 

Valg av takvinkel
Pulttak finnes i alle vinkler, fra bratt til nesten flatt. Siden hytter ligger ute i naturen, er det ofte en fordel at de i størst mulig grad følger terrenget og ikke rager for høyt. Bruker man en brattere vinkel for f.eks. å gi mulighet for en hems, blir frontveggen meget dominerende, og bygget får også et preg av å være «et halvt hus». Etter lang tids vurdering valgte Saltdalshytta til slutt å gi Nova en takvinkel på 6,8 grader. Dette gir pene fasader både på den lave og den høye siden av bygget, god avrenning og muliggjør pen og harmonisk sammenkobling av bygg i flere retninger.

Et fleksibelt bygg
Aurora Nova består et hovedbygg med en utvendig bredde på 5,1 meter, der taket skrår til den ene siden. På den høyeste siden kan det legges til et påbygg med bredde på 2,4 meter, f.eks.inngangspartiet/boden på Aurora Nova 210A. Taket på denne delen kan også fortsette videre langs bygget, f.eks.for å lage overbygde uteplasser eller inngangsparti.
  På den laveste siden kan deler av fasaden trekkes 1,2 meter ut, slik det er gjort med soverommene på Aurora Nova 210. Da må det legges inn ekstra bæring av taksperrene i dette – enten i form av en limtredrager eller ved at en skillevegg lenger inn i bygget omgjøres til en bærevegg. Det totale spennet på sperrene må ikke overstige 5 meter. Det er også mulig å trekke selve taket ut 1,2 meter, f.eks. for å lage en svalgang.
  Kombinerer man alle disse mulighetene, er det lett å skape spennende og varierte fasonger på Nova-byggene.

Solid takløsning
Nova har en takvinkel på 6,8 grader. Selve takkonstruksjonen er meget solid og består blant annet av 300 mm taksperrer i limtre med et 98 mm luftesjikt over. Dette gir en meget solid og god takløsning, og innenfor byggets bredde trengs det ingen ytterligere bæring. De kraftige taksperrene gir også rom for 300 mm isolasjon, noe som bidrar ekstra til et varmt og godt bygg vinterstid – og svale rom om sommeren.
  Taket på Nova dimensjoneres i hvert enkelt tilfelle etter snøforholdene på stedet der hytta skal bygges, slik at kravene oppfylles med god margin. Blir hytta utstatt for store snølaster, kan skillevegger gjøres om til bærevegger og/eller taksperrer kan plasseres tettere.
  Nova er konstruert for papptekking. Torv, skifer eller annet tungt taktekke er ikke mulig, blant annet fordi den lave takvinkelen stiller spesielle krav til avrenning. På et såpass flatt tak som dette er det uansett sjelden at man ser selve oversiden av taket.

Spennende og varige takdetaljer
Et særtrekk med Nova-taket er det avrundede gesimsbeslaget som går langs hele takets ytterkant. Dette kan kanskje se ut som en takrenne, men det er en arkitektonisk detalj som erstatter tradisjonelle vindskier og frontbord som benyttes på hus og hytter med vanlig saltak. Selve takrennen er faktisk integrert i takets bakerste kant, og man ser bare nedløpet som kommer ut gjennom kassebordene på undersiden av takutstikket.
  Selve takutstikket er konstruert for å skape inntrykk av et lett og luftig tak som «svever» over bygget. Metallbeslaget rundt kanten bidrar til å forsterke dette inntrykket. Som en dekorativ motvekt til dette ligger det øverst på veggen et bånd av lektepanel rundt hele bygget. Høyden på dette feltet tilsvarer tykkelsen på limtresperrene som utgjør bæringen av taket. I hjørnene er det her lagt metallbeslag som i tillegg til å sørge for en tett og holdbar konstruksjon også skaper en designmessig forbindelse med gesimsbeslaget over.
  Beslagene er lagd av aluzink, som har en pen, matt og meget holdbar metalloverflate som ikke ruster. Holdbarheten skyldes blant annet at zink fungerer som et galvanisk element som beskytter mot korrosjon når beslagene utsettes for fukt (ikke ulikt zink-anoder som benyttes på båtmotorer og metallskrog).
  Der det er takoverbygg i gavler eller langs raftene, bæres taket oppe av runde bæresøyler som visuelt harmonerer med det avrundede gesimsbeslaget, det runde pipebeslaget og nedløp fra takrenner. I topp og bunn av søylene benyttes det spesielle beslag som (bokstavelig talt) underbygger følelsen av at taket svever.

Fundamentering og utearealer
Nova-modellene er priset for montering på støpt plate. Hvis terrenget tillater, er ofte det peneste at også terrassen (eller deler av den) støpes; dette vil gi det mest «helstøpte» uttrykket. Selskapet opplyser at de også kan levere altan. Hyttene kan også monteres på ringmur eller søyler, men siden mye av bæringen ligger i ytterveggene, anbefales ringmur fremfor søyler.

Kombinasjonsmuligheter
Nova er også utviklet med tanke på at man skal kunne koble sammen ulike bygg på en elegant måte, enten med lukkede mellombygg eller med åpne svalganger. Slike løsninger er ofte lettere å plassere i terrenget, og det muliggjør også en planmessig og gradvis utvidelse av hytta etterhvert som behov og økonomi endrer seg. På noen av illustrasjonene av de første Nova-modellene er det skissert inn enkle uthus og små anneks. Etterhvert vil det komme prospekter og spesifikasjoner på disse. 

«Supernova»
På hytter som dette er det spesielt viktig at de utvendige detaljene og materialene gjenspeiles i interiøret. Derfor leveres Nova standard med en rekke alternativer som er tilvalg på Saltdalshyttas andre hytteserier, blant annet hvite Nova-dører innvendig, hvitlakkert glattpanel samt listverk og fôringer i hvitt. Dette bidrar til å gi hytta et gjennomført uttrykk.

Kilde: saltdalshytta.no

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no