Meny
24.11.2020

Arkivverket vil bevare nær 1000 arkiver fra det moderne Norge

Arkivverket lanserer en liste med nær 1000 bedrifter, organisasjoner og institusjoner som alle har betydning for utviklingen av Norge.

Natur-, klima- og miljøspørsmål er trolig vår tids mest brennbare og aktuelle politiske sak. 26 aktører innen natur og miljøvern står på Arkivverkets liste. Foto fra markering til støtte for Klimasøksmålet mot staten. Her fra Eidsvolls plass i Oslo i 2019. Foto: Terje Pedersen / NTB

Listen er en del av Arkivverkets nye bevaringsplan for privatarkiv, laget på oppdrag fra Kulturdepartementet.
   Mens statlige myndigheter har plikt til å avlevere sine arkiver til Arkivverket, har bedrifter og organisasjoner ingen tilsvarende plikt. Dermed blir også langt mindre arkivmateriale fra privat sektor bevart.
   Planen tar utganspunkt i vår samtid. Den tar høyde for i at vi lever i en digital tid hvor dokumentasjon skapes og forvitrer i et heseblesende tempo.
   – Samfunnsutviklingen skjer i dag, og det går vanvittig fort. Derfor lanserer vi en nasjonal bevaringsplan for arkiver etter bedrifter, organisasjoner og institusjoner. Skal vi lykkes med å fange bevaringsverdig data før den forsvinner, må vi handle nå, sier riksarkivar Inga Bolstad.

Arkiver av nasjonal betydning
Arkivverket skal bevare dokumentasjon av nasjonal betydning og i allmennhetens interesse.
   – Vi skal dokumentere det nasjonale og det norske i samfunnet i dag. For Arkivverket blir det derfor viktig å bevare arkiv fra aktører som har hatt og har betydning for utviklingen av Norge og det norske på en rekke ulike felt. Det skal dekke hele eller store deler av landet og skal ha interesse for eller berøre en større del av Norges befolkning, sier Bolstad.
   Planen identifiserer 941 bedrifter, organisasjoner og institusjoner fordelt over 27 ulike samfunnsområder med bred geografisk spredning.
Equinor, Vy, Finn.no, Oslo Børs, Islamsk råd Norge, Jehovas vitner, Norwegian, DNT, NOAS - Norsk organisasjon for asylsøkere, NHO, Norges bygdeungdomslag, Regnskogfondet, Sisters in Business, Naturvernforbundet, Norske Kveners Forbund, NRK, Resett, Folkeaksjonen nei til mer bompenger, First House, Svalbard næringsforening og TINE er noen av aktørene du vil finne på listen.
Se liste over alle 941 aktørene som vedlegg.
   Flere bedrifter og organisasjoner har allerede inngått avtaler om arkivavlevering. Men Arkivverket ønsker seg mange flere.

En dynamisk liste
Arkivverket anser aktørene på listen å være av nasjonal betydning, med arkiver som bør undersøkes og eventuelt bevares for ettertiden. Det betyr ikke at det er en uttømmende liste over denne typen aktører. Det vil helt klart finnes mange flere.
   – Planen er et utgangspunkt for oss i Arkivverket, som gjør det mulig for oss å komme raskt i gang med en systematisk og planlagt innhenting, både av historiske data og aktivitet i sosiale medier. Så vil vi revidere planen årlig etter hvert som nye aktører faller fra eller kommer til. Det skal gjøres etter innspill og erfaringer som høstes under arbeidet og sammen med våre samarbeidspartnere. Planen som nå foreligger, er dynamisk og ambisiøs. Den er også helt nødvendig skal vi klare de utfordringene vi står overfor på privatarkivfeltet fremover, sier Bolstad.

Samarbeid med andre bevaringsinstitusjoner
Ansvaret for arkivene av regional- eller lokal betydning skal ivaretas av fylkeskommunene gjennom nettverket av regionale- og lokale bevaringsinstitusjoner. De andre nasjonale bevaringsinstitusjonene i Norge, som for eksempel Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (Arbark), eller Misjons- og diakoniarkivet VID,vil fortsatt ha ansvaret for arkivene fra sine definerte områder.
   – Arkivverket tar nå en klar rolle og ansvar i dette mangfoldige landskapet av bevaringsinstitusjoner. Ved dette håper vi å styrke og videreutvikle det gode samarbeidet med sektoren og å jobbe målbevisst mot vårt felles mål om å bevare et helhetlig og mangfoldig utvalg av det norske samfunnet, sier Inga Bolstad.

Kilde: NTB Kommunikasjon

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no