Meny
29.06.2021

Åpnet Norges smarteste vassdrag

I 2015 skapte ekstremværet Synne storflom i Kvinesdal med enorme materielle skader. Nå skal ny teknologi gjør at man unngår lignende katastrofetilstander ved neste flom.

Intoto representert ved: Fra venstre: Scott Basgaard (CTO), Morten Hauan (COO), Frode Aagedal (CEO)

Det er det lokale startup-selskapet Intoto som har utviklet teknologiplattformen, der kontinuerlig innsamling av data fra mer enn 40 målepunkter gir en unik oversikt over det som skjer i vassdraget. Informasjonen gjør at myndigheter, kraftselskaper, næringsliv og folk som bor langs langs elvebredden kan få tidlig varsel om at en flomsituasjon er under utvikling.
   Onsdag 23. juni innviet statsråd Kjell Ingolf Ropstad teknologiplattformen som gjør vassdraget i Kvinesdal til Norges smarteste. I løpet av de neste årene skal den teknologiske plattformen rulles ut i vassdrag over hele landet.
   - Det er inspirerende å se hvordan lokale initiativtakere kan utvikle viktig og ny teknologi som bidrag til samfunnssikkerhet, og samtidig skape lokale arbeidsplasser i prosessen, sa Ropstad.

Stor interesse
- Vår teknologi kan ikke stoppe flommen, men den kan varsle tidlig om det som kommer. På den måten får man tid til å gjøre nødvendig tiltak, som for eksempel å evakuere folk og redde materielle verdier, sier Frode Aagedal, en av de tre gründerne bak Intoto.
   Etter sommeren skal Intoto etablere rundt 100 målestasjoner i andre vassdrag, og ytterligere 100 neste år. Selskapet regner med at de 200 neste målestasjonene bare er starten på å gjøre alle norske vassdrag smartere.
   - Kvinesdal er det første vassdraget som får denne teknologien, men utfordringene er de samme i elver og vassdrag over hele Norge. Interessen fra statlige etater, kommuner og næringsliv andre steder i landet har derfor vært stor for dette prosjektet, sier Aagedal.
   Han peker på at plattformen Intoto har utviklet ikke bare muliggjør bedre flomvarslinger. Den hjelper for eksempel kraftselskaper til å utnytte vannkraften bedre og naturforvaltere til å planlegge når miljøtiltak som kalking av vassdrag er mest effektivt.

Teknologi i verdensklasse

Også hos investorer har teknologien vakt interesse. Den kjente startup-investoren Trond Riiber Knudsen er inne på eiersiden. Det samme er Ventureselskapet Oxidane i Kristiansand, som investerer i innovativ og bærekraftig teknologi knyttet til vann.
   Aagedal sier Intoto tar interessen fra investorer som en bekreftelse på potensialet teknologien har, og på at man har truffet noen av de globale megatrendene som bærekraft, beredskap, klima og miljø, stordata og kunstig intelligens.
   - Plattformen vi har utviklet består av en rekke nye innovasjoner og teknologier. Fra måten man opererer i naturen og samler data på, til hvordan informasjonen håndteres og formidles. Det er en enormt slagkraftig og skalerbar plattform. Det som lanseres nå er bare begynnelsen på en ny standard innenfor informasjon fra vassdrag, og vårt mål er å bli en global aktør på dette, sier han.

Samarbeidspartnere
Pilotprosjektet i Kvinesdal er utviklet i samarbeid med både lokale og nasjonale aktører. Innovasjon Norge støtter prosjektet. Sira-Kvina kraftselskap, som står for fem prosent av vannkraftproduksjonen i Norge, har vært en viktig partner i utviklingen.
   Det samme har fiskeoppdrettsselskapet MOWI som påvirkes av forholdene i vassdraget i regionen, og vindusprodusenten NorDan som fikk store skader på sitt anlegg under flommen i 2015. Regionalt har kommunene Kvinesdal, Flekkefjord, Lund og Kristiansand vært viktige, i tillegg til Statsforvalteren i Agder.

Roser Sira-Kvina
Aagedal understreker viktigheten av at så mange ulike institusjoner og virksomheter har sett potensialet i Intotos nyskapning. Han trekker frem Sira-Kvina kraftselskap som spesielt viktig for arbeidet.
   - Sira-Kvina fortjener honnør for at de tidlig trodde på det vi ønsket å få til. På dette feltet er de en foregangsbedrift. Vi har snakket med utallige foretak de siste par årene. En startup og et konsern er to totalt forskjellige verdener. I Norge må man som regel være en rimelig robust aktør før man snakker med “de store”. Andre steder i verden er det motsatt. De store oppsøker startupene for å vite hva som rører seg av innovasjoner. Man kan skape mange nye arbeidsplasser hvis flere fikk forståelse av innovasjonskraften som ligger i en startup, sier Frode Aagedal.

Kilde: NTB Kommunikasjon

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no