Meny
30.03.2022

Ambisiøs grønn omstilling halverer klimapåvirkningen fra ROCKWOOL isolasjon

ROCKWOOL har nylig fått utarbeidet nye produktspesifikke miljødeklarasjoner.

Kravene til klimaregnskap, CO2-utslipp og livsløpsberegninger (LCA) av nybygg skjerpes fra flere hold. ROCKWOOL har nylig fått utarbeidet nye produktspesifikke miljødeklarasjoner (EPDer), hvor en gjennomsnittlig halvering av klimagassberegningene til isolasjonsproduktene vil gi et viktig bidrag til å oppfylle de strengere kravene.
   Det forventes at både Byggteknisk forskrift (TEK) og BREEAM NOR vil stille strengere krav til klimaregnskap, CO2-utslipp og livsløpsberegninger av nybygg. De stadig strengere klimakravene på byggenivå vil i større grad kreve spesifikke klimadata for de enkelte produktene som inngår i konstruksjonen. Dermed vil det være en økende etterspørsel etter produktspesifikke EPDer. For å imøtekomme dette behovet og gjøre analysen av bygningers klimapåvirkning enklere for rådgivere, har ROCKWOOL valgt å lage produktspesifikke EPDer for de fleste av sine produkter. I tillegg vil ROCKWOOL sine nye EPDer også gjøre det enklere for entreprenører å dokumentere de utvalgte produktene.
Dokumentasjonen for ROCKWOOL isolasjon sitt klimafotavtrykk - det såkalte "Global Warming Potential"-tallet er betydelig lavere i de nye EPDene enn før – det er faktisk snakk om en halvering for beste produktene sammenlignet med tidligere EPDne.

Grønn omstilling av produksjonen gir stor klimagevinst
Den store forbedringen i produktenes klimaavtrykk skyldes ikke en endring i sammensetningen av isolasjonsproduktene, men snarere at ROCKWOOL de siste årene har gjort avgjørende endringer fra fossile til fornybare energikilder ved produksjonen i Norge og Danmark. Til sammen har omstillingen redusert CO2-utslippene fra de nordiske fabrikkene med mer enn 70 % allerede i 2021.
   – Produktene er uendret, og dermed er de kjente, gode egenskapene til våre produkter også de samme som før, som for eksempel høy brannmotstandsevne og lang holdbarhet. De store CO2-besparelsene kommer først og fremst som følge av overgangen fra fossile energikilder til fornybar energi og biogass i produksjonen. Vi er glade for å kunne tilby våre kunder den velkjente kvaliteten med et langt lavere klimaavtrykk. I tillegg tilbyr vi å løse en annen viktig utfordring innenfor byggebransjen – nemlig muligheten til å bidra til sirkularitet og redusert avfallsmengde. Vi har i mange år hatt en unik gjenvinningsordning for ny steinull som har vært til overs fra byggeprosjekter. Nå utvider vi den til også å gjelde gammel isolasjon fra rivnings og renoveringsprosjekter. Dette inngår nå i produksjonen av nye ROCKWOOL produkter i stedet for å havne på deponi. I 2021 resirkulerte ROCKWOOL Nordic cirka 12.000 tonn steinull i produksjonen, sier Stig Morten Engen, administrerende direktør i AS ROCKWOOL.

En EPD skal omfatte hele livsløpet – ikke kun det som produsenten synes er viktig

ROCKWOOL sine nye EPDer dokumenterer produktenes livssyklusfaser fra «vugge til grav». Dette er en viktig faktor når man skal se på den totale miljøbelastningen til et bygg. Bare ved å inkludere hele livsløpet får man et riktig bilde av den samlede miljøeffekten. Noen materialer har nemlig en betydelig miljøeffekt ved endelig avhending eller eventuelt ny bruk av produktet, for eksempel ved direkte gjenbruk eller resirkulering til andre produkter. Fra desember 2022 blir det standard for EPDer å dekke modul A, C og D (med noen få unntak) i henhold til EN 15804:2019.
   – Hensikten med EPDer er ikke å sammenligne byggematerialer stykk for stykk, men å inkludere dem i en samlet beregning av belastningen til et bygg. Der er produktspesifikke EPDer mest nøyaktige. Det er også viktig å understreke at det fortsatt stilles andre krav i byggeforskriftene enn kun CO2-utslipp. Man må også vurdere parametere som f.eks. levetid, brannmotstand, fuktmotstand, trykkfasthet og sirkularitet ved materialvalg, understreker Frank Ove Larsen.
   ROCKWOOL sine nye produktspesifikke og 3. parts verifiserte EPDer utgis gjennom EPD Norge, som er den førende EPD-leverandøren i Norden. EPDene finnes også i Nobb og på ROCKWOOL sin nettside (lenke) i pdf-format og som importfil til bruk i One Click LCA.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no