Meny
26.10.2020

ACT Logimark lanserer automatiserende robotløsninger med Cobot

ACT Logimark AS har inngått systemintegratoravtale med Norsk Cobot Senter (NCS). Avtalen med Norsk Cobot Senter, etablerer ACT Logimark som forhandler og leverandør av løsninger basert på bruk av coboter.

Cobot er samarbeidende roboter som er utviklet og produsert av Universal Robots (UR) i Odense, Danmark.
   ACT har også tidligere hatt automatisering av blant annet merking og palletering på leveringsprogrammet, gjennom datterselskapet ACT Robotics som fusjonerte med ACT Logimark i 2009.
   Daglig leder i ACT Logimark, Morten Mathiesen, sier han i noen tid har vurdert å benytte denne type roboter i forbindelse med blant annet merking med etikett og merking med laser. – Ved bruk av coboter vil vi kunne løse ulike oppgaver forbundet med automatsikring som vi tidligere ikke har kunnet håndtere.
Daglig leder i Norsk Cobot Senter, Kjell Sæther, setter pris på å ha signert inn ACT Logimark som leverandør. – Som en mann med lang fartstid som prosjektleder og selger inn mot prosessindustrien, kjenner jeg ACT Logimark godt. Deres leveranser, produktspekter og menneskelig drive og nysgjerrighet var årsaken til at vi ønsket å jobbe sammen med ACT Logimark med distribusjon av Cobot i Norge.

Trygg, fleksibel og brukervennlig

ACT Logimark kan nå levere trygge, fleksible og brukervennlige samarbeidende roboter til små og store bedrifter i alle bransjer. Coboten automatiserer og forenkler gjentagende og monotone prosesser som i dag ofte blir utført av mennesker. Det er flere fordeler med å sette inn en Cobot, den ansatte som tidligere utførte slik type arbeid, kan gå over til mer inspirerende og utfordrende oppgaver, og det kan bidra til verdiskapning i bedriften ved å redusere feil og å øke produktivitet og kontinuitet.

Etikettering
ACT Logimark har i 30 år levert merkeløsninger til det norske markedet. De har en erfaring og kunnskap om hva som er viktig for den enkelte bedrift, bransje og avdeling som er ganske unik. Den erfaringen tar de nå med seg inn i arbeidet med å utvikle automatiske og plassbesparende etiketteringsløsninger som kombinerer deres utviklingsressurser innen elektronikk, mekanikk og programvare med roboten Cobot og robuste industrielle etikettprintere fra kjente leverandører.

Game changer innen palletering

Til bedrifter som i dag har manuell palletering, kanskje fra alternerende bånd, vil ACT Logimark om kort tid presentere en game changer. Mathiesen vil ikke si så mye om denne løsningen på nåværende tidspunkt, men kan røpe at ‘palleteringsløsningen vil spare den «riktige» bedriften for mye tid og ressurser, det er en løsning som er så fleksibel at kanskje nye anskaffelsesmodeller blir aktuelle’. Hva han mener med det siste, ber han om å få komme tilbake til når lanseringen er et faktum.

Fakta
Hva er en kollaborativ robot?
   En Cobot er en svært fleksibel og lettbetjent robot som kan stå usikret i arbeidsmiljøet på fabrikken eller lageret, HMS-hensyn er ivaretatt ved at robotarmen stopper hvis den møter motstand, den er kollaborativ/samarbeidende med omgivelsene.
   Coboten kan passe for enhver bedrift som har gjentagende og monotone oppgaver som for eksempel stabling av esker, flytting og plassering av elementer. Den arbeider med høy nøyaktighet og yteevne, og kan senke kostnadene og dermed skape et konkurransefortrinn i markedet.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no