Meny
17.09.2020

ABBSamarbeider om utrulling av verdens nordligste elbusser

Pantograf-ladere fra ABB skal lade 31 elbusser i Bodø fra sommeren 2021. Bilde fra tilsvarende lading i Trondheim.

ABB vil bidra til å levere bærekraftig kollektivtransport til nordlandsbyen som vil redusere utslippene med nærmere 2200 tonn CO2 årlig. Det tilsvarer utslippene fra 1200 dieselbiler.
   Som et ledd i Norges mål om 50 til 55 prosent reduksjon i utslipp av klimagasser innen 2030, omstrukturer Nordland fylkeskommune de fylkeskommunale transporttjenestene for buss, ferge og hurtigbåt. Ett av grepene er at alle bybusslinjene i Bodø skal kjøres med elektriske busser fra 1. juli 2021.
- Overgang til elbusser vil gi store utslippskutt på offentlig kollektivtransport, sier Bent-Joacim Bentzen, fylkesråd for samferdsel i Nordland fylkeskommune.

Kutter én million liter diesel

I følge beregninger gjennomført av konsulentselskapet Rambøll vil omlegging til elbusser gi et kutt på nærmere én million liter diesel årlig, tilsvarende forbruket til 1200 dieselbiler. I tillegg vil de elektriske bussene ha stor innvirkning på bymiljøet, som redusert støynivå.
   - Dette er det største bærekraftprosjektet innen veitransport i Nord-Norge. Det er viktig for både regionen og oss, forteller Anders Mjaaland, adminstrerende direktør i Saltens-konsernet, eier av Nordlandsbuss som vil kjøre rutene fra neste sommer.
   Volvo leverer 31 elbusser, fordelt på 17 stykk 12-meters Volvo Electric 7900 og 14 stykk 18,7-meters Volvo Electric 7900 leddbusser. De utrustes med batteripakker på henholdsvis 264 kWh og 330 kWh.
   - Dette er Volvo Norge sin hittil største enkeltordre på elbusser og samtidig vår første ordre på elektrisk leddbuss, sier Svenn-Åge Løkken, markedsdirektør for buss hos Volvo Norge.

Klattlader underveis

Ladestasjoner fra ABB vil bli satt opp i første halvdel av 2021. Elbussene vil bli ladet med pantografer på 450 kW, en modulær løsning for høyeffektslading av tunge kjøretøyer. Laderne bruker standard OppCharge, et åpent grensesnitt for busslading, som tilbyr lading via automatisk takforbindelse.
   - Dette er nok et viktig bidrag til det grønne skiftet. Det viser at elektrifisering av veitransport i kjølige, arktiske strøk er fullt mulig, sier Gøran Salomonsen, administrerende direktør hos ABB Electrification Norway AS.
   Bussene kan lades på tre til seks minutter på ladestasjoner langs linjene. Laderne, som er en del av ABB Ability ™ -portefølje med oppkoblede løsninger, lar bussoperatøren fjernovervåke og konfigurere ladepunkter og proaktivt vedlikeholde utstyret for å sikre maksimal driftstid.

Energismarte elektromotorer
Elbusser er også et godt tiltak for å redusere støy for både omgivelser og passasjerer og kutter driftskostnader. En elektrisk motor er om lag tre ganger så energieffektiv som en fossilmotor. Dermed kan elbussen kjøre tre ganger så langt på samme energimengde som en dieselbuss.
   ABB er verdensledende innen ladeinfrastruktur for elbiler og tilbyr et komplett utvalg av lade- og elektrifiseringsløsninger for elbiler, el- og hybridbusser samt for skip og jernbane. ABB kom inn i markedet for ladere av elbiler i 2010 og har i dag solgt mer enn 14 000 likestrøms (DC) hurtigladere i 80 land, hvorav nærmere 1000 i Norge. ABB mottok nylig prisen "Global E-mobilitet Leader 2019" for sitt engasjement for å støtte og utvide fremtidens smarte og bærekraftige transport.

Kilde: NTB KOmmunikasjon

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no