Meny
04.05.2022

ABB-teknologi skal drive verdens første hybridskip for frakt av biomasse

ABBs kraftdistribusjonsteknologi valgt av IHI Power Systems Co. Ltd. for hybrid-elektrisk fremdrift av ROBOSHIP.

ABB-teknologi skal drive verdens første hybridskip for frakt av biomasse (Ill. e5 Lab, Mitsubishi Shipbuilding).

Den japanske rederiforeningen har kunngjort at landets shippingindustri vil ta utfordringen med netto null klimagassutslipp i 20501. Et av de viktigste initiativene er e5 Lab Inc., et konsortium som består av Asahi Tanker Co., Ltd., Exeno Yamamizu Corporation, Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. og Mitsubishi Corporation, med formål om å utvikle skip som drives av fornybart.
   For å ta tak i avkarboniseringsutfordringene som Japans sjøfarts- og maritime industri står overfor, har e5 Lab nylig avduket ROBOSHIP – et design for frakt av biomasse, drevet av et fullt standardisert, elektrisk fremdriftssystem for å oppnå nullutslippsoperasjoner i havner. Bygget av Honda Heavy Industries Co., Ltd. vil det 70 meter lange og 499 bruttotonns fraktskipet være utstyrt med ABBs komplette, modulariserte, elektriske fremdriftspakke, som muliggjør bruk av flere energikilder for optimalisert driftseffektivitet og utslippsfri drift. Ytterligere fordeler med systemet inkluderer redusert støy og vibrasjoner, lavere vedlikeholdskostnader og forbedrede styreegenskaper som gjør det enklere å legge til og fra kaien.
   - Samarbeidet med ABB har vært bedre enn forventet når det gjelder å levere verdensledende teknologi og effektivitet, det ultimate innen sikkerhet og pålitelighet og spesifikke reduksjoner i størrelse og vekt, som er unikt for slike fartøy, sier Yasumasa Suetsugu, Chief Technology Officer hos e5 Lab.   
   - Videre vil stor grad av digitalisering bidra til å redusere både drifts- og vedlikeholdskostnader. Vårt mål er å gi et betydelig bidrag til å løse miljøutfordringene og redusere mannskapsarbeidet for kystfart i Japan.
   - Vårt marine kraftsystemteam valgte å samarbeide med ABB basert på deres gode, globale rykte som en integrator av marine, elektriske systemer og pålitelige produkter og tjenester av høy kvalitet, forteller Masao Akamatsu, president i IHI Power Systems.
   - Vi er stolte over å ha blitt valgt ut til dette banebrytende prosjektet som vil spille en betydelig rolle i arbeidet med å evkarbonisere japansk skipsfart, sier Juha Koskela, leder for ABBs maritime virksomhet. - Elektrisk drevne skip er nøkkelen til skipsfartsindustriens bærekraftige fremtid - og vi setter vår ære i å gi våre kunder høyeffektive, elektriske fremdriftsløsninger som er i samsvar med dagens regelverk og muligggjør integrasjon av utslippsfrie energikilder i fremtiden.
   ABBs prisbelønte Onboard DC Grid kraftdistribusjonssystem er modulært og kan bygges for å passe ulike fartøystyper – fra de største, havgående skipene til mindre fartøyer med lavere kraftbehov som opererer over kortere avstander og på innlands vannveier. Løsningen fremtidssikrer skip for å kunne benytte rene energikilder for nullutslippsoperasjoner – uten at det går på bekostning av hastighet eller rekkevidde. Onboard DC Grid reduserer også fotavtrykket til det elektriske utstyret ved å eliminere behovet for store transformatorer og hovedtavler. Dette skaper mer plass til last, gir større fleksibilitet i posisjonering av systemkomponenter om bord og øker nyttelasten.
   ABBs leveranse omfatter en standard systempakke med maskinvare for elektrisk fremdrift, inkludert fremdriftsmotorer, likestrømstavler, batterilagring og generatorer, og ABB Ability Marine Remote Diagnostic System for kontinuerlig overvåking og fjernstøtte.

Kilde: NTB Kommunikasjon

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no