Meny
12.09.2013

Studenter ved AHO får gjev pris

Statsbyggs studentpris for fremragende arkitektur ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo ble gitt til Anneline Konradsen og Nina Marie Fjose.
Konradsen og Fjose har fokusert på tinghus i deres prosjekt Seremoni/demokrati. De har utforsket tinghusets seremonielle typologi og hvordan dette kan ivaretas samtidig som bygningen innfrir funksjonelle krav.

Utdrag fra juryens begrunnelse
Juryen begrunner tildelingen av prisen slik: ”Anneline Konradsen og Nina Marie Fjoses prosjekt Seremoni/demokrati har utforsket mange aspekter ved tinghusets plassering og utforming og har systematisk analysert alt fra overordnet, byplanmessig nivå ned til enkelte bruksrom og mellomrom for uformelle hendelser. Tinghusets betydning på mange plan er drøftet på en særlig nyansert måte, der temaer som seremoni, stemninger, funksjoner, brukere og aktiviteter granskes med en varsom, sympatisk og inkluderende tilnærming. Programkrav er løst på en gjennomtenkt måte der funksjonelle forhold og soner ivaretas.

Prosjektet beriker vår forståelse av hva et tinghus skal være ved nyansering av brukernes behov og bygningens symbolverdi. På denne måten er prosjektet både nyskapende og vel gjennomført.”

Statsbyggs studentpris
Statsbygg deler årlig ut studentpriser for fremragende arkitektur, landskapsarkitektur og interiørarkitektur ved ulike utdanningsinstitusjoner i Norge. Prisene går til mastergradsstudenter som er særlig nyskapende og velgjennomførte, og som er utført i tråd med statens føringer innenfor arkitekturfeltet, for eksempel hensynet til miljø, materialvalg og universell utforming, for å nevne noen. Formålet med prisene er å stimulere til eksperimentelle og nyskapende studier av arkitektur.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no