Meny
04.07.2013

Reduserer NOx-utslipp langs norske veier

Stadig flere i lastebilnæringen tar i bruk tilsetningsstoffet AdBlue, som reduserer utslippet av miljø- og helseskadelig nitrogenoksid (NOx). Over hele landet øker Statoil Fuel & Retail antall stasjoner med AdBlue-pumper.
– NOx forsurer miljøet og er skadelig for luftveiene. AdBlue er et viktig verktøy for å redusere NOx-utslipp i Norge, og så langt har vi 64 bensinstasjoner som leverer AdBlue til tungtransporten. Vi vurderer fortløpende å utvide nettverket med AdBlue-pumper, sier Terje Lundsten, som er kommersiell utvikler i Statoil Fuel & Retail Norge.

NOx-utslippene i Norge ligger fortsatt 14 prosent over utslippstaket som er fastsatt i Gøteborgprotokollen, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Deres beregninger viser at utslippene fra veitrafikk utgjorde nesten 21 prosent av de totale utslippene av nitrogenoksider i 2011. Men de har også gått ned med åtte prosent siden 1990.

For å få bedre luft langs norske veier kuttes NOx-utslipp fra tungtransport ved å sprøyteAdBlue, en flytende blanding av vann og nitrogenforbindelsen urea, inn i eksosen til lastebiler og busser som går på diesel. Dette er mulig på de fleste moderne diesellastebiler og -busser. I fremtiden kan AdBlue også bli vanlig i personbiler.

Selger stadig mer
Bruk av AdBlue gjør at opptil 90 prosent av NOx-utslippene brytes ned til ufarlig nitrogen og vanndamp, ifølge Yara, som produserer AdBlue. Yara har regnet ut at ett tonn AdBlue tar vekk et halvt tonn NOx fra luften vi puster.

Lundsten forteller at Statoil Fuel & Retail i løpet av de seks siste årene har økt antall stasjoner med AdBlue. Nå selges blandingen fra Statoil-stasjoner over store deler av landet, og dette har gitt økt salg. Totalt solgte Statoil mer enn 3,6 millioner liter AdBlue i 2012, en volumøkning på nærmere 40 prosent fra 2011.

Enorme utslippskutt
Ifølge miljøregnestykket til Yara betyr dette at norske veier ble spart for utslipp av om lag 1750 tonn NOx i fjor. 

– På grunn av stadig strengere utslippskrav fra EU har AdBlue blitt svært viktig for lastebilnæringen. Dessuten hjelper løsningen med å redusere drivstofforbruket, og dermed også CO2-utslippene, sier Lundsten.

Kilde:Pressenytt

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no