Meny
11.04.2011

Utvikler teknologi for vannrensing

Bergensbaserte Sorbwater Technology AS er på kort tid tilført 22,5 millioner kroner til utvikling av teknologi for rensing av vann som produseres i forbindelse med olje- og gassproduksjon og rensing av forurenset spillvann fra borerigger.
Blant investorene er såkornfondene Sarsia Seed og Proventure Seed.

Sorbwater Technology ble startet i 2007 av gründer og daglig leder Atle Mundheim Ylikangas, som har lang bakgrunn fra offshorebransjen.

Selskapet har to fokusområder: rensing av vann i forbindelse med produksjon av olje og gass og rensing av forurenset spillvann på petroleumsinstallasjoner.
  
– I dag blir forurenset spillvann (slopvann) samlet opp og pumpet over i forsyningsskip og sendt i land for rensing.

Vår teknologi innebærer at væsken blir behandlet og renset i en container om bord på installasjonen, der rent vann kan slippes i havet mens avfallsstoffer blir lagret og sendes til behandling på land som relativt tørt og fast materiale, sier Atle Mundheim Ylikangas.


Gode testresultater
Selskapet blander et miljøvennlig middel inn i vann, og med en ny og patentert prosess skilles olje og andre avfallsstoffer ut fra vannet.

Dette middelet, Sorbfloc, er ekstrahert av tang og tare og produseres i Norge av FMC Biopolymer.

Sorbwater har i samarbeid med et operatørselskap testet teknologien på land med forurenset spillvann fra norsk sokkel.

Resultatene har vært meget gode og bærer bud om at reelt nullutslipp er innenfor rekkevidde for slikt spillvann (slopvann).

Det første kommersielle renseanlegget blir ferdigstilt i 2011 og skal installeres på en norsk flyterigg.
  
De ansatte i Sorbwater har høy kompetanse innenfor behandling av avfallsvann og har rundt kjerneteknologien Sorbfloc utviklet og patentert den kompakte oljevannseparatoren Sorbsep.

Denne kan alene, eller sammen med Sorbfloc, også benyttes til rensing av de store strømmene av produsert vann som følger oljeproduksjonen fra reservoaret til en plattform. Separatoren har vært felttestet på norsk og engelsk sektor med svært gode resultater.


Ser stor oppside
– Vi gjorde vår første investering i Sorbwater i 2007 og har stor tro på at deres teknologiske bidrag til vannrensing vil bli en kommersiell suksess, sier styreleder i Sorbwater Technology AS og partner i Sarsia Seed Management, Jon Trygve Berg.

Sorbwater gjennomførte like før årsskiftet den andre av to emisjoner i 2010, som totalt har gitt 22,5 millioner kroner i kassen. 
  
– Dette er betydelig for et selskap i vekstfasen som kommersialiserer teknologisk krevende produkter.

Investeringen fra Proventure Seed og Sparebanken Vest med flere på i alt 13 millioner kroner er en bekreftelse på at finansielle investorer ser en betydelig oppside i Sorbwaters produkter og tjenester.


Sparer kostnader og miljø
Atle Mundheim Ylikangas påpeker at det årlig blir fraktet mer enn 100 000 tonn avfallsvann fra riggene på norsk sokkel til land.

Dette krever logistikk, transport og lagringsløsninger. 
  
– Med vår teknologi reduseres transportbehovet til et par prosent.

Det gir betydelige kostnadsbesparelser og sparer miljøet for utslipp i forbindelse med transporten, samtidig som operatøren får redusert sine volumer av registrert spesialavfall tilsvarende, sier Ylikangas.


Stort marked innenfor oljesand og skifergass
Skifergass har vist seg å være krevende å utvinne på en miljøvennlig måte. Hver brønn trenger tre– fire millioner liter per brønn med rent vann til å frakturere formasjonen.

Alt dette vannet kommer opp igjen og må renses for gjenbruk eller utslipp. Dette vannet tilsettes også kjemikalier som gjør det krevende å rense.

Sorbwater sin flokkulant har blitt testet på dette vannet med gode resultater.

Rent vann fører til lavere energiforbruk i operasjonen og en lavere miljøbelastning for skifergassproduksjon som helhet.

Når det skal bores rundt 500 brønner per år bare i Marcellusformasjonen, blir vannrensing viktig.

Veien mot null skadelige utslipp
Nasjonale og internasjonale organer samt operatørselskapene har et overordnet mål om å nå null skadelige utslipp til sjø fra olje- og gass industrien innen 2020.
  
– I dette arbeidet vil Sorbwaters teknologi og kompetanse passe som hånd i hanske med oljeselskapenes krav til kostnadseffektivitet og miljøvennlige innsatsfaktorer, fremholder Atle Mundheim Ylikangas.
  
Selskapet planlegger rekruttering og oppskalering over de neste årene i tråd med prognosene for markedsvekst.
  
– Potensialet for Sorbwaters renseteknologier er betydelig, ikke bare på norsk sokkel men i olje- og gassindustrien globalt, konkluderer styreleder Jon Trygve Berg.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no