Meny
21.03.2010

Ny generasjon gråvannsrenseanlegg fra Odin Maskin AS

Odin Maskin AS presenterer en ny generasjon gråvannsrenseanlegg. Det er i rotasjonsstøpt polyetylen for nedgraving eller frittstående montering.
Det finnes to typer av renseanlegget: Odin GVR-1, som er dimensjonert for hytte med inntil 6 sengeplasser, og Odin GVR-2, som er dimensjonert for to hytter eller for en hytte med inntil 12 sengeplasser.
  
Renseanlegget har en fett/-slamutskiller som første mekaniske grovsedimentering.

Gråvannet ledes videre inn i en pumpekum der vannet automatisk blir pumpet opp i en spiraldyse som fordeler det jevnt over filterarealet.
  
Gråvannsfilteret består av tre sjikt med filtermateriale. Det øverste sjiktet består av løs Leca (4–10 mm størrelse), midterste lag består av Filtra Lite P (0,5–10 mm størrelse), og nederste lag består igjen av løs Leca (4–10 mm størrelse).
  
Vannet synker sakte gjennom filtermaterialet og blir renset. Det ledes til slutt ut i bunnen på tanken via et integrert prøvetakingsrør.

Utløpsvannet kan nå ledes til resipient, som kan være infiltrasjon i stedlige masser, elv, bekk eller sjø.
  
Odin Maskin opplyser at anleggene har gjennomgått en omfattende testprosedyre med Bioforsk og en streng kvalitetskontroll med Det Norske Veritas for å tilfredsstille norske utslipps- og kvalitetskrav.

Testrapporten kan leses på www.odin-maskin.no.
  
For nærmere opplysninger ring tlf. 69 36 17 70 eller send e-post til epost@odin-maskin.no. Se også www.odin-maskin.no.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no