Meny
21.03.2010

Frostsikkert vann og avløp i fjell- og kystområder

Er du en av dem som ønsker vann og avløp på hytta di? I områder der det er offentlig vann og avløp eller lokale løsninger for vann og avløpsrensing, finnes det flere løsninger på dette.
Isoterm AS produserer og leverer frostsikre rørløsninger for både vann og avløp som egner seg godt i fjell- og kystområder.

Rørene tåler frost og kan legges i grunne grøfter eller naturlig i terrenget.

Fordelene med dette er at terrenget kan utnyttes på best mulig måte, og man unngår graving og sprenging i områder med mye fjell og sårbar natur.
 
I mange tilfeller legger man rørene naturlig i terrenget, og det blir ingen ødeleggelser av eksisterende opparbeidede områder.
  
I områder der det ligger til rette for naturlig fall for rørløsningene, benyttes det ofte Isoterm vannledninger med varmekabel og isolerte selvfallsledninger på avløpet.
  
I områder der det ikke er naturlig fall, benyttes det Isoterm vannrør med varmekabel og Isoterm trykkavløpsrør med varmekabel sammen med et pumpesystem for avløpet.
  
Dette systemet tas mer og mer i bruk og er en meget miljøvennlig og skånsom måte å utføre anlegg på.

Varmekabelen på vannledningen er til vanlig slått av og brukes til å tine vannledningen ved behov. Brukt på denne måten blir strømforbruket minimalt.
  
Trykkavløp krever riktig dimensjonering av ledningsnett, pumpevalg og pumpestasjon. Pumpene som benyttes, kverner opp alt avløp til små partikler, og dette gir mulighet for å benytte ledninger av mindre dimensjoner.
  
I Norge er det benyttet trykkavløpssystemer med kvernpumper i mer enn 40 år med gode erfaringer.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no