Meny
21.03.2010

”Oppmalt Naturtorv” til rehabilitering av torvtak

Etterspørselen etter rehabilitering og reparasjon av torvtak blir større og større. Torvtakene som har blitt lagt opp igjennom tidene, er av svært forskjellig kvalitet.
Etter hvert melder behovet seg for utbedring. Tidligere var det mest vanlige å fjerne eksisterende torv fra taket, og legge på ny.

Det er en arbeidskrevende, omfattende og kostbar jobb.

Firmaet Naturtorv tilbyr en alternativ metode med et nytt torvprodukt, Oppmalt Naturtorv, som de har utviklet, og som er spesielt godt egnet til rehabilitering.

Men det kan også brukes til nye tak.

Dette er torv fra de 5–10 øverste cm av bakken i utmark og nydyrkningsfelt. Torven blir karvet opp til løsmasse og små torvbiter.

Denne torven inneholder næringstoffer og mikroorganismer som er unike, og som man ikke kan få ved tilsetting av gjødsel.

I tillegg inneholder torven røttene til gressvekstene som var i området, og som er med på å gi torvtaket det naturlige, kortvokste gresset det skal ha.

I nydyrkingsområder blir denne torven gravd ned i jorda eller kjørt på røysa sammen med steinen og nyttes altså ikke i jordbruket.

Ved å benytte denne torven på tak oppnår man raskt gode resultater som varer.


Løsningen

La oss si vi har ett torvtak med dårlig eller varierende kvalitet, som det må gjøres noe med.

Her kan vi bruke torven som allerede ligger der, til underlag og ”vannmagasin”. Vi monterer en forhøyning av torvholdstokken, slik at torven har noe å ligge imot.

Deretter ruller vi ut galvanisert hønsenetting, slik at torven ikke siger. Så legger vi på Oppmalt Naturtorv på toppen, planerer ut og sår til.

Ved hjelp av en kran er det enkelt å gjøre arbeidet selv. Selve jobben på et normalt tak tar ikke mer enn ca. tre timer.


Torven trenger vedlikehold
Det er mange som glemmer at også torven på taket trenger vedlikehold. Noen ganger har mangelen på vedlikehold gått litt for langt, slik at det bare er tilføring av ny torv som hjelper.

Andre ganger kan man klare å få i gang veksten ved fjerning av tørrgress, kraftig gjødsling og mye vanning.

Rundt i hytteområdene ser man at mange torvtak, spesielt på solsiden, er tørre og brune. Det er et klart tegn på for lite vanning, og man bør sette i gang tiltak.
  
Det viktigste, og ofte det enkleste vedlikeholdet et torvtak krever, er vanning. Torvtaket er ikke glad i lange perioder med sol og tørt vær.

Gjødsling om våren er viktig. Dersom taket i all hovedsak er frodig og vokser godt, trenger man ikke gjødsle mye.

Ca 3–5 kg. pr 100 m2 kan være passe. Husk å gjødsle bare i eller etter nedbør. Det går eventuelt an å fukte opp torven med en vannslange først.
  
Om høsten, gjerne i september, bør man slå gresset på taket og deretter rake. Da unngår man at tørrgresset ligger og sperrer for lys og vann om våren. Det er ikke nødvendig å slå helt ned til torven.

La det stå igjen ca. 10 cm. For dem som ikke kan kunsten å slå med ljå, er kantklipper et godt alternativ. Bråtebrenning og hesjing er ikke å anbefale.
  
Uønskede planter og vekster bør fjernes før det blir for mye av dem. Få med hele rota, ellers vokser de opp igjen.

Det som er skummelt med en del planter, er at de trekker til seg så mye næring at gresset og vekstene man vil beholde, får ikke den næringen de trenger.

Det hender at det dukker opp mose på taket, som gjerne begynner nederst ved torvstokken. Luk bort mosen og kalk deretter.

Så gjerne til litt ekstra etterpå. Kalker du annethvert år, skal det normalt være nok til at mosen holder seg unna.


Se opp for lekkasje

Små bjørkebusker, brisk og lignende bør fjernes fordi de kan skade selve taktekkingen.

Hvis mønet på taket er åpent, kan vær og vind tære på taktekkingen, og du kan få lekkasje.     
  
Sjekk derfor at tekkingen er helt tett, og legg på torv eller jord så fort som mulig.
  
Oppdager du en lekkasje i taket, bør du sette inn strakstiltak. Det er ikke alltid man oppdager en liten lekkasje før det har tatt lang tid, og da kan vannet allerede ha gjort store skader i både tak og vegger.

Man kan se det i gradrenner og rundt piper.

Tror du at taket lekker, bør du ringe til en torvleverandør, taktekker eller byggmester så fort som mulig og få vurdert videre tiltak.
  
For nærmere informasjon, kontakt Naturtorv, tlf. 90 18 22 00 eller se www.naturtorv.no

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no