Meny
06.07.2009

Bysykler – en trend på fremmarsj i Norge?

De fleste av oss har vel en eller annen gang vært i København. En av de typiske ”bybildene” derfra er alle syklistene som ferdes i byen.
Mann i dress med dokumentmappe, elegante jenter i flagrende kjoler til og fra jobb og studier.

Av naturlige årsaker (paddeflatt kontra fjell og fjord) er sykkelsalget her i Norge, også i byene, kontra andre metropoler noe annerledes.
Terrengsykkelen står sterkt, og har gjort det siden de kom sent på 80-tallet, men det er en tendens til endring. De senere år har salget av sports/hybridsykler gått opp, siste år med ca 2–3 prosent, mens salget av terrengsykler går nedover (ned ca. 4 prosent siste år). Nå forventer flere en økning i komfortsegmentet.


Komfort står sterkt i Danmark

I Danmark er tallenes tale klare. – Hele 43 prosent av det danske salget er sports/hybridsykler, og disse er, sammen med tur/classic-syklene, de typiske danske hverdagssykler, forteller Hans Jørgen Noer i danske Kildemoes.
  
–Tur/classic sammen med sport/hybrid står for 68 prosent av sykkelsalget i Danmark, der vi primært anvender sykkelen til dagligdags transport til og fra jobb, skole og fritidsaktiviteter, sier Noer videre.
  
Tilsvarende tall for Norge er 26 prosent. Noer forteller videre at det er en tendens til at danskene kjøper flere sykler.
  
– I tillegg til deres alminnelige sykkel til dagligdags transport anskaffer de seg en racer- eller mountainbike – eller begge typer – til bruk som ekstra sports/mosjonssykkel i fritiden. Likevel står denne andelen bare for 17 prosent – mot Norges 39 prosent. Generelt er det stor fokus på sykkelen som et miljøvennlig og sunt transportalternativ i Danmark, mens mye av det norske markedet preges av sykler til tur og trening, sier Noer.

Dårlige sykkelveier
En annen grunn til at tur/classic- og sport/hybridsyklene har en dårligere andel i Norge enn ellers i Europa kan være de dårlige sykkelveiene. Stortingspolitiker Jan Bøhler sier til bladet ”På Sykkel” at han er veldig irritert over det elendige sykkelnettet i Oslo.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no