Meny
12.12.2007

Leddprotese vant DnB NORs Innovasjonspris 2007

Torsdag 15. november overrakk juryleder Berit Kjøll hovedpremien i DnB NORs Innovasjonspris for 2007 til Einar Sudmann AS fra Voss i Hordaland, representert ved professor emeritus dr. med. Einar Sudmann og Knut Harboe.
Selskapet har utviklet en ny type leddproteser som vil gjøre det mulig å skifte proteser uten å skade omkringliggende benstrukturer.

I juryens begrunnelse heter det at ”årets vinner har tatt tak i et stort samfunnsproblem som vil bli stadig større i årene som kommer, og teknologien har et stort utviklingspotensial både nasjonalt og internasjonalt”. Juryen har også vektlagt at ideen kan gi store samfunnsmessige gevinster.
  
Andreplassene gikk til Heli Utvikling i Ørskog i Møre og Romsdal for deres aplittbaserte betong, og til Corona Space i Oslo, for deres satellittovervåkingssystem.

Fokus på klima og innovasjon
DnB NORs konsernsjef Rune Bjerke kunne ønske velkommen til et bredt program i innovasjonens, klimautfordingens og mulighetenes navn.

Blant foredragsholderne var Bellonas Frederick Hauge samt Camilla Tepfers og Nina Kjos Engberg fra DnB NOR Innovasjon som hver for seg holdt inspirerende foredrag om hvordan innovasjon kan bidra til en bærekraftig utvikling og kutt i klimagassutslipp.
  
Det var muligheter og ikke utfordringer som var tema under arrangementet, så alle deltakerne på arrangementet ble delt inn i grupper basert på de sju sektorene FNs klimapanel har delt verdens utslipp inn i.

Gruppene fikk i oppgave å generere ideer som kan bidra til kutt i klimautslippene. Hele 700 ideer ble sendt inn i løpet av idédugnaden, og dette resulterte i rundt 100 000 kroner fra DnB NOR til Regnskogfondet.

De beste ideene fra dugnaden vil bli sendt videre til Miljøverndepartementet. Camilla Tepfers i DnB NOR Innovasjon mener at disse innspillene og ikke mist dagens finalister, har gitt grunn til optimisme, både for klimasaken og innovasjon generelt.
  
Einar Sudmann AS får 250 000 kroner til videreutvikling av sin idé og en idétest i samarbeid med DnB NOR Innovasjon.
  
Det vil åpnes for påmelding til neste års konkurranse i februar-mars.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no